Felles røtter, felles framtid

Skoleåret 2021-2023


Målet med dette prosjektet er at elever, gjennom samarbeid og utveksling, skal gjenoppdage at det norske og det islandske språket og kulturen har et felles opphav. Selv om de ikke forstår hverandres språk i dag, er det fremdeles mange felles ord i språket. Elevene vil lese deler av samme islendingesaga og løse felles oppgaver om den. Vi vil også sette søkelys på nyere litteratur gjennom å lese og sammenligne norsk og islandsk roman/krimroman og utforske om det er likhetstrekk mellom litteraturen i disse landene i dag. Musikktekster vil bli analysert, og språk og innhold i f. eks norsk og islandsk rap sammenlignes. Deltakerne vil også få et innblikk i sør-samisk språk og diskutere hvordan det er å være en minoritet i sitt eget land. Formålet med lærerutvekslingen er å gi lærere en mulighet for å lære av hverandre og videreutvikle god undervisningspraksis.

Det første møtet i prosjektet ble holdt i januar 2022. Møtet var elektronisk, og elevene jobbet blant annet med emner som Håvamål, ordforråd, slang og nyere ord. Det andre møtet ble avhold elektronisk i mars, og elevene delte spillelister, jobbet med lokale myter og Egilssoga. Fra Mentaskólinn, Reykjavik var Elín, Freyja, Halla, Urður, Viktoría og Þórhildur som deltok, og fra Røros videregående skole var det Amalie, Bertine, Ellinor, Henrik, Julia og Tina.

Her kan du se resultatet fra første møte: https://bit.ly/3A0fsot

Her kan du se resultater fra andre møte: https://bit.ly/3bv2fdi

Her er MRs hjemmeside: https://mr.is/skolinn/althjodleg-samskipti/faelles-rodder-faelles-fremtid/

  Elever

 

Nordplus  

Marianne Bakke
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 84 92 25 53 22
Sist oppdatert 02.01.2024