IKT tjenesten

IKT tjenesten tilbyr opplæring, veiledning og hjelp til bruk av skolens programvare samt utlån av lånepcer.

For pcer kjøpt gjennom fylkesavtalen, er IKT tjenesten ved skolen supportpunkt.

Ketil Hage
IKT ansvarlig
74 17 75 67 99 60 15 58
Sist oppdatert 30.04.2021