Skolehelsetjeneste

Om du trenger noen å snakke med. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.

Helsesykepleier Gry Holden tlf: 97716941
Gry er tilstede mandag, onsdag og torsdag 09.00-15.00. Hun har kontor i elevtjenesten.

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt ved behov. Alle vg1 - elever kalles inn til en rutinesamtale i løpet av skoleåret. Helsesykepleier samarbeider med elevtjenesten.

Du kan ta kontakt direkte, via telefon, sms eller elevhjelpa.no. Henvendelser besvares fortløpende


Aktuelle tema:

 

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare   sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Hybelliv
 • Smittevern
 • Det du tenker på


Helsesøster har taushetsplikt.

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Sist oppdatert 16.10.2023