Skolehelsetjeneste

Om du trenger noen å snakke med. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.

Helsesykepleier Gry Holden

977 16 941

Helsesøster er tilstede: Mandager kl 09.00 – 14.00. Onsdager kl 09.00 – 14. Torsdager 09.00 - 14.00.

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt ved behov. Alle vg1 - elever kalles inn til en rutinesamtale i løpet av skoleåret. Helsesøster samarbeider med elevtjenesten.
Kontoret er i andre etasje i D-blokk sammen med elevtjenesten.

Du kan ta kontakt direkte, via telefon, sms eller elevhjelpa.no. Henvendelser besvares fortløpende


Aktuelle tema:

 

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare   sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Hybelliv
 • Smittevern
 • Det du tenker på


Helsesøster har taushetsplikt.

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Lenke til helsestasjon for ungdom i Røros kommune http://www.roros.kommune.no/Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Helsestasjon-for-ungdom1/

Sist oppdatert 24.03.2021