PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal være med på å sikre at dine rettigheter til særskilt tilrettelagt opplæring blir ivaretatt. Tjenesten skal bidra til å hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særlige behov.

Mette Grytbakk
PPT/OT-rådgiver
74 17 75 91 92 83 31 07
Sist oppdatert 19.04.2018