PP-tjenesten

PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings- og utviklingsmuligheter. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

PPT kan gi råd og veiledning til elever når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på PPT som elever i de videregående skolene.

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Les mer om PPT for videregående opplæring:PP-tjenesten - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 02.01.2024