PP-tjenesten

PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings- og utviklingsmuligheter. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

PPT kan gi råd og veiledning til elever når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på PPT som elever i de videregående skolene.

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Les mer om PPT for videregående opplæring:PP-tjenesten - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Mette Grytbakk
PP-rådgiver/OT-veileder/Adjunkt m/tillegg
74 17 75 91 92 83 31 07
Sist oppdatert 21.06.2021