Elevkontakt

Arbeider som miljøterapeut opp mot alle elevene på skolen. Følger opp elever som trenger å bli sett litt ekstra. Motiverer, støtter og er samtalepartnere for elever som ønsker og trenger det. Har samtale med alle elever som bor på hybel for å kartlegge eventuelle behov for bistand. Bistår elevene med små og store utfordringer som dukker opp i hverdagen og som påvirker elevens læringsmiljø.

Anita Fodor Talsnes
Miljøterapeut/ Adjukt med tilleggsutdanning
74 17 75 25
Sist oppdatert 09.09.2019