Rådgivertjeneste

Tjenesten skal hjelpe deg til å finne informasjon om ulike yrker og utdanninger. Videre skal det veiledes om valg av fag, linje og videre utdanning. Du bør rådføre deg med kontaktlærer og rådgiver for å klargjøre egne ønsker, muligheter og behov.

ÅRSHJUL FOR RÅDGIVING

August/september: Besøksrunde rundt i klasser med nye elever for å fortelle hva rådgiver kan hjelpe med. Dette gjøres sammen med resten av det vi kaller Elevtjenesten, dvs PPT, OT, spesped-ansvarlig og helsesøster.
Orientering om yrkes – og studieveiledningen på foreldremøte for VG1-elever

Medio september: Møte med rådgiverne i gunnskolene i vårt rekrutteringsområde. Her legger vi en plan for skolebesøk, foreldremøter og hospitering.

Oktober-november: Skolebesøk fra alle 10 klasse-elever i området (de kommer gruppevis). Deltagelse på foreldremøter på grunnskolene

Desember: Foredremøte/åpen skole for alle 10 klasse-elevene og foreldrene (+ andre intersserte). Her har vi kveldsskole, det vil si at alle våre elever og lærere er på skolen for å hjelpe til med formidlingen

Januar/februar: Rådgiver er innom alle klasser for å hjelpe til med søking på VIGO, men har etter hvert overlatt mer og mer av dette til kontaktlærere

Februar/mars samtale med alle avgangselever fra studiespesialisrende og AFP om høyskole- og universitetssøking.
Besøk fra universitet/høyskoler, fra forsvaret, BI m.m.

Noen nyttige linker for søkere til universitet/høyskole:

http://info.samordnaopptak.no/

http://www.bi.no/

For de som planlegger å søke universitet/høyskole utenlands:

http://www.ansa.no/

For de som planlegger å søke folkehøgskole:

http://www.folkehogskole.no/

Denne hjemmesiden kan være viktig for alle:

http://utdanning.no/

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Aina Engan Døhl
Rådgiver
74 17 75 24 95 05 62 97
Sist oppdatert 30.04.2021