Rådgivertjeneste

Tjenesten skal hjelpe deg til å finne informasjon om ulike yrker og utdanninger. Videre skal det veiledes om valg av fag, linje og videre utdanning. Du bør rådføre deg med kontaktlærer og rådgiver for å klargjøre egne ønsker, muligheter og behov.

ÅRSHJUL FOR RÅDGIVING 

August/september: 

Besøksrunde rundt i klasser med nye elever for å fortelle hva rådgiver kan hjelpe med. Dette gjøres sammen med resten av Elevtjenesten, som består av leder, PPT / OT, elevkontakt og helsesykepleier. 
Orientering om karriereveiledning på foreldremøte for VG1-elever

Medio september: 

Samarbeidsmøte med rektorer / rådgivere i gunnskolene i vårt rekrutteringsområde. Her legges plan for skolebesøk, utprøving, hospitering og foreldremøter. 

Oktober: 

Informasjon om karriereverktøy til vg1 

November:  

Skolebesøk fra alle 10.trinnselever i området (de kommer gruppevis). Utprøvingsdager.  

Deltagelse på foreldremøter på grunnskolene. 

Informasjonskveld for 10.trinnselever med foreldre. 

Individuelle samtaler med avgangselever. 

Desember:  

Individuelle samtaler med avgangselever. 

Januar/februar:  

Universitetsturne.  

Rådgiver er innom alle klasser for å hjelpe til med søking på VIGO.  

Åpen skole for alle 10.trinnselevene og foreldrene (+ alle andre interesserte). Vanlig drift med vanlig skole på ettermiddag/kveld.  

Februar/mars: 

Utdanningsmesse. 

Individuelle samtaler med alle avgangselever om høyskole- og universitetssøking. 

Nyttige lenker  

For deg som planlegger å søke universitet/høyskole: 

www.samordnaopptak.no

For deg som planlegger å søke universitet/høyskole utenlands: www.ansa.no 

For deg som planlegger å søke folkehøgskole: www.folkehogskole.no

Nyttig side for alle: https://utdanning.no/ Utdanning.no er et offentlig og kvalitetssikret nettsted med mye informasjon, som er nyttig for å ta gode yrkes- utdanningsvalg.   

Ønsker du time til karriereveiledning?
Via elevhjelpa.no kan du bestille time hos rådgiver.  

Aina Engan Døhl
Rådgiver
95 05 62 97
Sist oppdatert 02.01.2024