Oppfølgingstjeneste

Vår oppgave er å hjelpe deg mellom 15 - 21 år med ungdomsrett, og som ikke er i videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg for veiledning og oppfølging hvis du:

  •   ikke har søkt videregående opplæring
  •   ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  •   har avbrutt opplæringen før den er ferdig (skole/lærekontrakt/opplæringskontrakt)
  •   ikke er i arbeid
  •   har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret


Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Alle blir registrert, men det er frivillig å ta imot oppfølging. 

Vi har et tett samarbeid med NAV som har faste kontaktpersoner for ungdom. Eksempel på andre samarbeidspartnere er: Opplæringskontor, PPT, ulike kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Ta kontakt på elevhjelpa.no

Sist oppdatert 02.01.2024