Oppfølgingstjeneste

Oppfølgingstjenesten (OT) er en veiledningstjeneste for ungdom som ikke har søkt skoleplass, ikke har tatt i mot plass i skole, avbryter opplæring i skole eller bedrift eller ikke er i jobb. Røros videregående skole har egen OT-veileder som kan hjelpe deg med:

  • Gi råd og hjelp ut ifra behovene dine og interesser  
  • Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
  • Veiledning om utdanning og yrke
  • Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

OT samarbeider med Nav i skole som har fast kontortid på skolen.

Mette Grytbakk
PPT/OT-rådgiver
74 17 75 91 92 83 31 07
Sist oppdatert 19.04.2018