Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og samfunnsfag
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  • Engelsk (5 t)
  • Samfunnsfag (3 t)
  • Geografi (2 t)
  • Naturfag (5 t)
  • Matte P eller T (5 t)
  • Norsk (4 t)
  • 2. fremmedspråk (tysk eller spansk - 4 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • Eventuelt: toppidrett/breddeidrett/teknologi og forskningslære
 • Andre år

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (4 t)
  • Eldre historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matte 2P (3 t) eller Matte R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Samfunnsfag (sosiologi, historie & filosofi1, entrepenørskap1, internasjonal engelsk)

  Vg2 Realfag

  • Norsk (4 t)
  • Eldre historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matte 2P (3 t) eller Matte R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matte R1, fysikk1, kjemi1, biologi1)
 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (6 t)
  • Nyere historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Samfunnsfag (Politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi2,  Entrepenørskap2, samfunnsfaglig engelsk)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  Vg3 Realfag

  • Norsk (6 t)
  • Nyere historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matte R2, fysikk2, kjemi2, biologi2)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  Toppidrett, breddeidrett og eventuelt 4-årsløp

  Røros vgs startet høsten 2019-20 med å tilby et eget toppidrettstilbud for elever som ønsker å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplegget vil passe både for elever som velger studiespesialiserende program og elever på yrkesfag.

  Elevene vil med dette opplegget få inntil 8 timer i uka med idrettsfag i skoletida (toppidrett, breddeidrett, samt kroppsøving), samt at noen av treningsøktene på kveldstid kan gå inn som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Det må derfor på forhånd skrives en avtale mellom elev, skole og idrettslag.

  Skolen har vært i kontakt med Røros IL som jobber videre med saken internt, vi vil også ha kontakt med andre idrettslag. Det er godt mulig at klubbene må samarbeide litt på tvers for å få dette til å bli et godt tilbud. Skoleåret 2020-21 tilbyr vi toppidrett i ski/skiskyting, turn, fotball og håndball
  Opplæringsloven gir også muligheter for at elevene kan bruke ett år ekstra på sin videregående utdanning, men likevel få samme rettigheter som de andre elevene (førstegangsvitnemål for eksempel).

  For Røros vgs,

  Øyvind Sirnes, avdelingsleder ST

  Søknadsskjema

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Øyvind Sirnes
Avdelingsleder ST
74 17 75 21 93 61 48 00