Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og samfunnsfag
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  • Engelsk (5 t)
  • Samfunnsfag (3 t)
  • Geografi (2 t)
  • Naturfag (5 t)
  • Matte P eller T (5 t)
  • Norsk (4 t)
  • 2. fremmedspråk (tysk eller spansk - 4 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • Eventuelt: toppidrett/breddeidrett/teknologi og forskningslære
 • Andre år

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (4 t)
  • Eldre historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matte 2P (3 t) eller Matte R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Samfunnsfag (sosiologi, historie & filosofi1, entrepenørskap1, internasjonal engelsk)

  Vg2 Realfag

  • Norsk (4 t)
  • Eldre historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matte 2P (3 t) eller Matte R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matte R1, fysikk1, kjemi1, biologi1)
 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (6 t)
  • Nyere historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Samfunnsfag (Politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi2,  Entrepenørskap2, samfunnsfaglig engelsk)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  Vg3 Realfag

  • Norsk (6 t)
  • Nyere historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matte R2, fysikk2, kjemi2, biologi2)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  4 årig løp med toppidrett

  Røros vgs ønsker høsten 2018-19 å tilby et eget toppidrettstilbud til elever som ønsker å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplæringsloven gir muligheter til at elevene kan bruke ett år ekstra på sin videregående utdanning, men likevel få samme rettigheter som de andre elevene (førstegangsvitnemål for eksempel). Opplegget vil passe best for elever som velger studiespesialiserende program, men kan også være mulig for yrkesfaglige elever.

  Elevene vil med dette opplegget få rundt 8 timer i uka med idrettsfag i skoletida (toppidrett, treningslære og breddeidrett, samt kroppsøving), samt at noen av treningsøktene på kveldstid kan gå inn som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Det må derfor på forhånd skrives en avtale mellom elev, skole og idrettslag.

  Skolen har vært i kontakt med Røros IL som jobber videre med saken internt, vi skal også i kontakt med andre idrettslag. Det er godt mulig at klubbene må samarbeide litt på tvers for å få dette til å bli et godt tilbud. Aktuelle idretter er ski/skiskyting, fotball, håndball og turn.

  Det vil bli satt opp et informasjonsmøte ved Røros videregående i februar da vi håper å ha ting mer på plass.

  For Røros vgs, Øyvind Sirnes, november 2018

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no