Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialisering passer for deg som kan tenke deg et yrke som krever utdanning fra universitet eller høgskole. Det kan også være lurt å velge studiespesialisering dersom du ikke har bestemte utdanningsplaner ennå, men ønsker å ha alle valgmuligheter når det gjelder videre utdanning. Her lærer du blant annet ved å utforske, eksperimentere, og gjennom arbeid med teorifag.

Vi ønsker at du skal bli godt forberedt for videre studier i løpet av de tre årene du går hos oss. Du får god hjelp av oss underveis til å få oversikt over hvilke muligheter du har. Avhengig av hvilke retningsvalg du ønsker å ta etter videregående skole, foreslår vi kombinasjoner av programfag som kan gi deg et godt grunnlag for dine valg videre.

Vi tilbyr disse programområdene

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og samfunnsfag
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  • Engelsk (5 t)
  • Samfunnsfag (3 t)
  • Geografi (2 t)
  • Naturfag (5 t)
  • Matematikk P eller T (5 t)
  • Norsk (4 t)
  • 2. fremmedspråk (tysk eller spansk - 4 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • Eventuelt: toppidrett/breddeidrett
 • Andre år

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (4 t)
  • Historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matematikk 2P (3 t) eller Matematikk R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):
  Språk, samfunnsfag og økonomi (sosiologi, historie og filosofi1, entreprenørskap og bedriftsutvikling, engelsk 1)

  Vg2 Realfag

  • Norsk (4 t)
  • Historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • 2. fremmedspråk (Ty/Sp) (4 t)
  • Matematikk 2P (3 t) eller Matematikk R1(programfag) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matematikk R1, fysikk1, kjemi1, biologi1)
 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Norsk (6 t)
  • Historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Språk, samfunnsfag og økonomi (politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi2,  entrepenørskap og bedriftsutvikling, engelsk 2)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  Vg3 Realfag

  • Norsk (6 t)
  • Historie (4 t)
  • Religion (3 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • For noen: 2. fremmedspråk (Sp1+2) (5 t)

  Velge minst 3 programfag (5 t hver):

  • Realfag (matematikk R2, fysikk2, kjemi2, biologi2)

  Noen velger også å ta programfag som nettelever (tysk3, spansk3, informasjonsteknologi 2 m.fl). Se mer informasjon om dette her:   https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole

  Toppidrett og breddeidrett

  På Røros vgs er det mulig å kombinere videregående skole med satsing på idrett. Opplegget passer både for elever som velger studiespesialiserende program og elever på yrkesfag.

  I toppidrett vil noen av treningsøktene på kveldstid inngå som deler av toppidrettsfaget. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at idrettslaget tilbyr spisskompetanse innen idretten eleven satser på, mens skolen tilbyr det skolefaglige. Vi har i mange år tilbudt toppidrett i fotball og håndball, men individuelle idretter kan også være aktuelle.

  Breddeidrett er et programfag for de som ønsker ulike aktiviteter og allsidig trening i tillegg til kroppsøving.

  Idrettsfagene er timeplanlagt de to første timene onsdag og de to siste torsdag. Å utvikle basisferdigheter gjennom deløvelser og spill er sentralt i fagene.

  Begge tilbudene er for de som gjerne ønsker mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, og i tillegg ønsker å bli best mulig i sin idrett.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Marianne Bakke
Fagleder m/personalansvar
74 17 75 84 92 25 53 22