Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
 • anleggsrørlegger
 • veidrift- og veivedllikeholdsarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Ute i felten

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  Om du liker praktisk arbeid og å lage nye ting som varer, så er kanskje Bygg- og anleggsteknikk noe som passer deg godt?

  På vg1 lærer du deg grunnleggende kunnskap som skal gjøre deg i stand til å velge blant de ulike løp som finnes på vg2. Ute på byggeplass eller på vårt verksted, lærer du å bruke verktøy, beregne mål og materialer til ulikt bruk, om tegninger og sikkerhet.

  Elevene på Bygg- og anleggsteknikk tar på seg små og store arbeidsoppgaver for lokalmiljøet. Her har elevene blant annet rehabilitert den gamle skolen i Hådalen til nye leiligheter, bygd garasjer og kjørt gravemaskin, hjullaster og veivals. Du er utplassert i seks uker i løpet av skoleåret, der du har mulighet til å velge bedrift som er relevant for det videre løpet du planlegger.

  Som elevundersøkelsen viser, er miljøet i Bygg- og anleggsklassen svært godt, og den teoretiske og praktiske opplæringen fokuserer på at man lærer å samarbeide og jobbe i team.

 • Andre år

  2 tøa har i 2022 et prosjekt i samarbeid med Røros Bygningsvernsenter. Det er et oppsett av et eldre bygg i laft som man tror er fra midten av 1800-tallet. Bygget er satt opp igjen på Moa i Brekken

  Vg2 Tømrer

  På vg2 bidrar vi til en god og bred faglig plattform som bransjen etterspør. Her omhandler undervisningen et bredt spekter med det byggtekniske i bunnen og viktige perspektiv som behandling av mennesker, miljø og produksjonsutstyr på en respektfull måte. 

  I løpet av skoleåret jobber vi mye med praktiske prosjekt ute på byggeplass sammen med andre aktører i bransjen. På denne måten lærer du også om lokalt næringsliv og samarbeid, som PAL-prosjektet er et godt eksempel på. En del av opplæringen foregår også inne i vår nye elementproduksjonshall. På vg2 er det utplassering i åtte uker i løpet av skoleåret, der du har mulighet til å velge bedrift som er relevant for eventuell lærlingetid. I tillegg har vi ekskursjoner til forskjellige bedrifter for å lære mer om yrket og bedriftene.
  På vg2 har man også mulighet for 3 uker hospitering i utlandet gjennom Erasmus+.

  2 tøa har skoleåret 2022/2023 et prosjekt i samarbeid med Røros Bygningsvernsenter. Det er et oppsett av et eldre bygg i laft som man tror er fra midten av 1800-tallet. Bygget er satt opp igjen på Moa i Brekken

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24