Luftbilde fra Skjetlein. Fotograf: Bjørn Brujordet (drone)
Se oss på Facebook
Se oss på Facebook