Teknologi og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Er Teknikk og industriell produskjon noe for meg, sjekk ut karriereplanleggeren.

 • Første år

  Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Opplæringen skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Felles programfag skal legge vekt på kvalitetssikring av produkter, prosesser og tjenester og bidra til at elevene blir kjent med arbeidslivets krav til nøyaktighet. Teknikk og industriell produksjon skal gi grunnlag for et tverrfaglig samarbeid som er nødvendig for kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter og tjenester.

 • Andre år

  Vg2 Arbeidsmaskiner

  Du bør være interessert i motorer, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slanger), mekanikk og elektronikk. Høy grad av samarbeidsevne og selvstendighet er nyttige egenskaper for en anleggsmaskinmekaniker. Du må også være praktisk anlagt og like å jobbe med hendene. Anleggsmaskinmekanikeren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som gjøres. Det er også viktig at du utfører arbeid effektivt og nøyaktig.

  Sikkerhetsbestemmelsene er strenge, og det kreves derfor høy konsentrasjon under arbeidet.

  Programfag på Arbeidsmaskiner: Planlegging og kommunikasjon, Reparasjon og vedlikehold

 • Tredje år Anleggsmaskinmekanikerfaget

  Videregående trinn 3 (vg3) er det tredje opplæringsåret i videregående opplæring. Opplæringen på vg3-nivå består av ett år i skole og et fjerde år med verdiskapning i bedrift (læretid) før fagbrev som anleggsmaskinmekaniker. Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere/gravelastere.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no