Naturbruk

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

Arbeidssteder

 • nyanlegg og vedlikehold i offentlig og privat virksomhet
 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Heste- og hovslagerfag

  Naturbrukelever gruppebilde med kalv

  Vg2 Landbruk og gartnernæring - elever og voksenagronom

  En mangfoldig studieretning med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av frukt og grønt, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. I tillegg kan du fordype deg i:
  • Landbruk
  • Hund/smådyr


  Går du videre på Vg3 Landbruk, blir du agronom. Velger du studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du gå videre på høyskole eller universitet.

  Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no