Havbruksnæringa applauderer fagskolens satsing

FRAMTIDAS UTDANNING: Tove Torstad, konsernleder HR i akvaserviceselskapet FRØY, fremhever at THYFs havbruksstudier gir ansatte som har jobbet mange år i bransjen mulighet til å fylle på verktøykassa med praktisk relaterte oppgaver. Foto: LYKT Foto & Film.
FRAMTIDAS UTDANNING: Tove Torstad, konsernleder HR i akvaserviceselskapet FRØY, fremhever at THYFs havbruksstudier gir ansatte som har jobbet mange år i bransjen mulighet til å fylle på verktøykassa med praktisk relaterte oppgaver. Foto: LYKT Foto & Film.

Trøndelag høyere yrkesfagskole sin satsing på lederutdanninger i havbruk har vært en stor suksess. Nå satser fagskolens avdeling i Ytre Namdal videre, til stor glede for havbruksnæringa.

Hva skal Norge leve av? Diskusjonene har vært mange de seneste årene. Utallige konferanser, innlegg i mediene og møter har satt temaet på dagsorden. Felles for de fleste av dem har ofte vært: Vi må ta i bruk mer av havet for å produsere mat. Havbruksnæringen er en relativ ny næring i Norge med sine knappe 40 år. Først de senere år har næringen fått større oppmerksomhet også fra de yngre generasjoner. Samtidig har næringen vært gjennom en enorm utvikling. Det har skapt et stort behov for økt kompetanse. Dette har fagskolen i Rørvik tatt konsekvensen av.

Stort behov for økt kompetanse

I tett samarbeid med havbruksnæringa har Trøndelag høyere yrkesfagskole fått på plass fremtidsrettede utdanninger. Frank Øren, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, er klar på hvor viktig denne typen utdanning er for ei næring i sterk vekst.

– Mange av oss som jobber i denne næringa, har jobbet her siden næringa startet. Vi har bygd stein på stein, prøvet og feilet og brukt sunn fornuft. Plutselig har vi blitt ei næring med stor omsetning og store verdier. Det sier seg selv at det er mye større krav å håndtere en million laks enn 5000 laks. Når man skal håndtere så store biologiske og økonomiske verdier må kompetansen ligge i bunnen, forteller Øren. Han er glad for at fagskolen tar næringslivet på alvor slik at tilgangen til kvalifisert arbeidskraft styrkes.

– Dette er ei utdanning som setter næringa på kartet. Vi har hatt god dialog med skolen hele veien, og har fått sagt hva som er viktig for oss som arbeidsgiver. Alle nyansatte hos oss må ta fagbrev og vi er veldig opptatt av at våre ansatte øker sin egen kompetanse. Derfor oppfordrer vi våre ansatte til å ta studiene – og legger til rette for dette.

Les mer:

– En etterspurt og ønsket utdanning

Fremtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet

Svært fornøyde studenter

Styrker fagkompetansen for videre utvikling

Bygger ønsket kunnskap for framtida

Framtidas utdanning

Tove Torstad, konsernleder for HR i FRØY, er samstemt med Øren om at dette er en ønsket utvikling. Hun mener utdanninga vil få betydelig verdi for havbruksnæringen på sikt.

– Det er åpenbart at økt kompetanse innen næringa vil ha stor betydning for videre utvikling. De daglige arbeidsoppgavene innen havbruk har blitt mer teknologiske, noe som krever en annen type kompetanse enn tidligere. Teknologien og utstyret som er i bruk er i dag noe helt annet enn for 10 år siden. Dette gjør det også mer krevende å ta lederrollen. Vi har mange dyktige fagfolk med lang erfaring. Får vi parret denne erfaringen med faglig påfyll, står vi sterkere rustet for morgendagens arbeidsoppgaver, sier Torstad.

Hun gleder seg over at utdanningstilbudet er så godt mottatt av studentene også. Akkurat som hos Midt-Norsk Havbruk, oppfordrer FRØY sine ansatte til å søke etter økt kompetanse. Torstad mener at dette er framtidas måte å drive opplæring på, som andre næringer kan lære av.

– Det vi så forrige høst, med 80 søkere på 30 plasser, sier litt om potensialet. Nøkkelen er at man kan stå i full jobb samtidig som man tar utdanning. Dette studiet gir ansatte som har jobbet mange år i bransjen mulighet til å fylle på verktøykassa med praktisk relaterte oppgaver.

Økt kompetanse innen lederfaget

Frode Lauritzen i SinkabergHansen er en av næringslivslederne som har bidratt med innspill til utdanningen. Han er glad for det tverrfaglige fokus i lederutdanningene.

– Det trenger nødvendigvis ikke være våre egne ansatte, ettersom oppdretterne gjerne samarbeider med uavhengige serviceselskap når praktiske operasjoner skal gjennomføres. Slik vil det ha åpenbar betydning at kompetansen til ledere ute på sjøen løftes, mener Lauritzen.

Han legger til at mange dyktige fagfolk løftes til ledere uten å ha gode nok verktøy for å utøve lederrollen. Dette kan studiene til fagskolen bidra med, slik at næringen får hevet kompetansen innen lederfaget.

Les mer om havbruksstudiene ved THYF avdeling Ytre Namdal: