Svært fornøyde studenter

Tore Johan Strømmen studerer «Ledelse i havbruksoperasjoner» og anbefaler studiet på det varmeste. Foto: Privat.
Tore Johan Strømmen studerer «Ledelse i havbruksoperasjoner» og anbefaler studiet på det varmeste. Foto: Privat.

Tore Johan Strømmen angrer ikke på at han tok sjansen på studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Han anbefaler alle som ønsker en lederkarriere innen havbruksnæringen å sjekke ut THYF sine havbruksstudier.

– Her lærer vi ikke å skru sammen en bolt, men hvorfor vi skal skru sammen bolten, forteller Tore Johan Strømmen beskrivende.

Ledelse som en rød tråd

– Jeg liker å lære. Ønsker å utvikle meg. Med den ballasten THYF gir meg, får jeg både et bredere nedslagsfelt og større karrieremuligheter. I tillegg har jeg en fantastisk arbeidsgiver som ser verdien av kompetanseheving, fortsetter han. Til daglig jobber han hos Lerøy Midt på Hitra. Han forteller om en arbeidshverdag der operasjoner på havet har blitt større og mer omfattende i løpet av de siste årene.

– Vi må håndtere både brønnbåter, servicebåter og personell fra ulike faggrener, samtidig er det et omfattende lov- og regelverk å forholde seg til. Kravene til oss blir større og større. Det er bra, men krever samtidig at vi utvikler oss. I dette perspektivet gir lederstudiene ved THYF havbruksnæringen et kjærkomment og nødvendig kompetanseløft, sier Tore Johan samtidig som han framhever at den tverrfaglige tilnærmelsen i studiet er helt unik.

– Foruten at ledelse går igjen som en rød tråd, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at den som jobber på servicebåten skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå hvordan man jobber ombord i båtene. Her knytter vi kunnskap, lovverk og praksis sammen. I tillegg er det relevante studieoppgaver, der man tenker både praktisk og administrativt, sier Tore Johan.

Gode lærere

I tillegg til pensum, er Tore Johan svært fornøyd med både lærerne og sine egne medstudenter.

– Det blir mange gode faglige diskusjoner i pausene, og for meg er en stor del av dette er nettverksbygging. I tillegg har lærerne et engasjement som smitter over på alle sammen, forteller Tore Johan.

Trond Lauritzen er fagansvarlig for studiene. Han kommer selv fra næringen, og vet at etterspørselen etter økt kompetanse vil øke kraftig de neste årene. Han er imponert over studentene, og mener de bidrar til å løfte studiet til et høyere nivå.

– Vi har studenter fra hele landet og mange ulike aktører innen næringa som alle har noe å lære av hverandre, inkludert oss lærerne, smiler Trond.

– Vi er først ute med slike lederstudier, og derfor har vi gått opp upløyd mark i planleggingen av studiet. Tilgangen til fagstoff var begrenset, samtidig som det som var aktuelt for få år siden allerede utdatert. Vi ser at studentene ofte har vært borti det meste vi lærer bort, men at vi plasserer det hele i det store bildet. Slik får studentene en tydelig rød tråd i hva man faktisk holder på med i det daglige. Det som kan oppfattes som banale ting settes i en sammenheng. Vi har opplevd flere studenter ta seg i å diskutere ting de ikke har tenkt over før, forteller Lauritzen.

Les mer:

– En etterspurt og ønsket utdanning

Fremtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet

Havbruksnæringa applauderer fagskolens satsing

Styrker fagkompetansen for videre utvikling

Bygger ønsket kunnskap for framtida

 

Fleksibelt og tilrettelagt studium

Fleksibiliteten med samlinger både i Namdalen og Frøya, samt at studiet er tilrettelagt slik at man kan ta det mens man er i full jobb, var viktig for Tore Johan Strømmen når han valgte å melde seg opp på studiet. Han skryter over hvor godt tilrettelagt studiet er for folk som jobber i havbruksnæringen.

– Det gir meg muligheten til å stå i full jobb mens jeg studerer. I tillegg er det en høyere utdanning. Derfor syntes jeg det var et attraktivt studium. Her får jeg både en fagskolegrad og 60 studiepoeng ved endt utdanning, avslutter Tore Johan.

Les mer om havbruksstudiene ved THYF avdeling Ytre Namdal: