Studentombud på plass

Åse Hestvik Larsen_June 13 2023-4.jpg

-Jeg skal være en nøytral og uavhengig samtalepartner som sørger for at studentenes rettigheter blir ivaretatt, sier Åse Hestvik Larsen.

Hun ble nylig ansatt som Studentombud for studenter som tar høyere yrkesfaglig utdanning i Midt-Nord-samarbeidet. Det betyr i praksis at hun gir råd og veiledning til studenter som studerer ved Fagskolen Møre og Romsdal, Trøndelag høyere yrkesfagskole, Nordland Fagskole, Fagskolen i Nord, samt Norsk Fotofagskole, Brann- og redningsskolen i Tjelsund og TISIP Fagskole.

Gratis lavterskeltilbud

Det koster ingenting for studentene å kontakte Studentombudet, og det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Ombudet har taushetsplikt. 

- Studentene skal føle at det er trygt å oppsøke meg. Jeg tar ikke kontakt med fagskolene uten at studenten gir meg samtykke til det, forsikrer hun og legger til. – Ingen spørsmål er for store eller for små. Studentombudet jobber med alt som har med studiesituasjonen å gjøre og som fagskolen har ansvar for.

 

 

 

Hva kan studentombudet hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt med Studentombudet bl.a. når du: 

  • har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student
  • opplever at du ikke blir hørt eller får svar fra skolen din
  • har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg
  • har spørsmål knyttet til klager - for eksempel knyttet til eksamen eller vurdering
  • opplever mobbing, trakassering eller diskriminering
  • har behov for å ha med en nøytral tredjepart i et vanskelig møte
  • behov for tilrettelegging


- Ofte trenger studentene bare en samtalepartner, fortsetter Hestvik Larsen.- Jeg vil bidra til å løse saker på så lavt nivå som mulig. Det kan være fint å ha noen som kan hjelpe til med å sortere hva som egentlig er viktig, og som er relevant for saken. 

Hun understreker at hun ikke har noen beslutningsmyndighet overfor fagskolene, men hun kan påpeke systemfeil og uheldige praksiser.

 

Ta kontakt med Studentombudet!

Telefon: 74 17 85 23 / 476 63 585

Epost: Studentombud@trondelagfylke.no

Nettside: Studentombud (trondelagfylke.no)

Bruk kontaktskjema ved sensitive opplysninger!

Tilgjengelig man, tirs og torsdag fra kl 09-15