Studentombudet

Åse Hestvik Larsen_June 13, 2023-3.jpg

Åse Hestvik Larsen er Studentombud for fagskolestudenter i Midt-Nord-samarbeidet. Hun er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studentene råd og veiledning i saker knyttet til studiesituasjonen.

Du kan spørre Studentombudet om alle spørsmål knyttet til dine rettigheter og plikter du har som student. Studentombudet har taushetsplikt, tjenesten er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt!

Kontaktinfo