Felles Studentombud

Kart_alle fylker med tekst og farge.jpg

Studentombudet jobber for at alle fagskolestudentene i Midt-Nord-samarbeidet får ivaretatt sine rettigheter knytta til studiesituasjonen. Til grunn for arbeidet ligger et felles mandat.

Sist oppdatert 23.02.2024