Kontakt Studentombudet

Åse Hestvik Larsen er Studentombud for fagskolene i Midt-Nord-samarbeidet. Kontakt Studentombudet med spørsmål du har som fagskolestudent innen høyere yrkesfaglig utdanning.

Åse Hestvik Larsen. Studentombud for fagskolene i Midt-Nord-samarbeidet.
Åse Hestvik Larsen. Studentombud for fagskolene i Midt-Nord-samarbeidet.

 

Telefon: 74 17 85 23 / 476 63 585

Epost: Studentombud@trondelagfylke.no

Nettside: Studentombud (trondelagfylke.no)

Studentombudet er tilgjengelig mandag, tirsdag og torsdag fra kl 0900-1500

Hvem kan kontakte Studentombudet?

  • Fagskolestudenter som studerer ved fagskolene i Midt-Nord-samarbeidet
  • Skoleledere, lærere og administrativt ansatte ved fagskolene
  • Organisasjoner og andre som ønsker samarbeid og innspill om fagskolestudentenes rettigheter og plikter ved høyere yrkesfaglig utdanning

Kontakt -og samtykkeskjema:

Personlige og sensitive opplysninger blir tatt hånd om på en trygg og sikker måte gjennom kontakt- samtykkeskjema. Dersom du ikke har mulighet til å kontakte Studentombudet direkte på telefon anbefales studenter å bruke dette skjemaet . Vanlig epost har ikke denne sikringen. 
Kontakt -og samtykkeskjema

Greit å vite om personvern:

  • Studentombudet har taushetsplikt i alle saker og gir ikke informasjon videre uten samtykke fra den det gjelder.
  • Studentombudet er en uavhengig og nøytral tjeneste som rapporterer til fagskolenes styrer med egen årsrapport. 
Sist oppdatert 05.10.2023