Elektronikk

Trøndelag høyere yrkesfagskole studiested Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere yrkesfagligutdanning i elektronikkfaget på deltid med 120 studiepoeng.

Elektronikken har hatt en enorm utvikling siden utvikling av de første halvledere og transistorer på 1950-tallet. I dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i.

Studiet skal utdanne fagskoleingeniører med solid faglig kompetanse for praktisk arbeid, og et godt teoretisk grunnlag i en spennende elektronisk verden. Fagskoleingeniøren vil få innblikk i konstruksjon, programmering og vedlikehold av elektronikk og datamaskiner. Elektronikkstudiet gjør fagskoleingeniøren attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer og kommunikasjon nasjonalt eller internasjonalt. 

Etter de grunnleggende fagene i det første studieåret, vil utdanningen omhandle fordypningsemner innen analoge- og digitale systemer, elektronisk kommunikasjon, datamaskiner og operativsystemer, programmering, samt styring og reguleringsteknikk.

Noen emner består av obligatorisk lab-arbeid og/eller praktiske prosjekter. Dette gir studentene praktiske erfaringer som kommer god til nytte i arbeidslivet. Vi legger opp undervisningen så praktisk som mulig, og hver student får tilgang på utstyr som gjør at lab-arbeid kan gjøres hvor som helst. Mye utføres som rene simuleringer i programvare, men vi bruker også enheter som for eksempel Arduino og Raspberry Pi.

Studiet gir også Ekom-eksamen, som kreves for autorisasjon fra NKOM.

Relevante fagbrev som kvalifiserer til opptak, vil kunne være:

  • Automatiker
  • Avioniker
  • Produksjonselektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Dataelektronikk
  • Svakstrømsmontør

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fagemner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 


1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 
6. Elektronikk og elektronikkproduksjon 
7. Databasert styreteknikk og elektronikkommunikasjon 
8. Valgbart emne -Miljø og prosjektledelse med faglig ledelse eller EKOM med faglig ledelse
9. Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, salg eller som faglærer og opplæringspersonell på land og offshore.

NB! Studiet settes ikke i gang høsten 2024

Studiested

THYF Chr. Thams, deltid

 

 

 

 

Samlingsbasert/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 22.02.2024