Elkraft

Når du velger utdanning innen elkraft vil du kunne arbeide både med produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. I tillegg kan du arbeide med å planlegge og utføre elektriske installasjoner i alle typer bygg.

Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet er både innen elektrisitetsverk, private bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg har oljebransjen behov for elektroutdannet personell for å kunne bygge og drifte det elektriske anlegget om bord på plattformer. Du er etter endt studium også kvalifisert for å kunne avlegge installatørprøve. For å kunne melde seg opp til installatørprøven kreves tre års praksis etter avsluttet fagskoleutdanning.

Studiesteder

THYF Steinkjer - deltid
THYF Trondheim - heltid
THYF Chr. Thams - deltid

 

Studieplan

Studieplan Elkraft Heltid Trondheim og Deltid Chr Thams og Steinkjer 2024-2026

Elektro fordypning elkraft 2022-2025 THYF Steinkjer og Hadsel

Studieplan Elkraft Heltid Trondheim og Deltid Chr Thams og Steinkjer 2023, rev.01.pdf

 

Studiets oppbygging 

Studiets oppbygging THYF Steinkjer 2021-2024 finner du her. 
Studiets oppbygging THYF Steinkjer 2022-2025 finner du her.

Samlingsplan

Samlingsplan Elkraft THYF Steinkjer 2023-2024

 

Bokliste

Tema Aktuelt fagstoff STE 2024-25.pdf

Tema Aktuelt fagstoff CHR 2024-25.pdf

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 30.04.2024