Fraværsgrense

Fra skolestart høsten 2022 har regjeringen besluttet å gjeninnføre fraværsgrensa. Det betyr at alt helserelatert fravær igjen må dokumenteres med attest fra relevante helseinstanser for ikke å telle på "10%-regelen". Les mer om det i pressemeldinga fra regjeringa her:

Regjeringens beslutning om å gjeninnføre fraværsgrensa

Våren 2022

Regjeringa har bestemt at ordningen med egenmelding for fravær av helsegrunner skal gjelde ut skoleåret 21/22. Det betyr at meldt helserelatert fravær dette skoleåret ikke vil komme på vitnemålet, og at egenmelding er tilstrekkelig ved slikt fravær.

Informasjon fra fylket om gjeninnføringen av ordningen

Pressemeldingen fra regjeringen 4. november