Flyfag

Velkommen til nyopprettet flyfaglinje ved Fosen vgs.

Har du lyst til å bli flymekaniker og få jobb innen sivil eller militær luftfart? Ja da kan Fosen vgs. nå tilby nasjonal linje innen flyfag! 

Foto: Luftforsvaret

Det er med stolthet at vi fra høsten 2023 kan tilby VG2 utdanning innen flyfag i Trøndelag. Vi tilbyr VG2 og VG3 fra høsten 2024. Hvis du velger flyfag, så får du en god utdanning der du lærer hvordan fly og helikoptre testes, vedlikeholdes og inspiseres. Liker du struktur i hverdagen, jobbe sammen med andre og har interesse for fly, så er dette riktig linje for deg.

Hvor er Fosen vgs?

Fosen vgs. ligger i Ørland kommune. Vi er en av fem skoler som tilbyr flyfaglinje i Norge. Tilbudet er nasjonalt, og det betyr at elever fra hele landet kan søke på linjen.

Byggene våre

Skisse bygg

Vi er nå i gang med planlegging av helt nye midlertidige og permanente bygg for å kunne starte utdanningen. Får du skoleplass hos oss, så vil undervisningen være i midlertidige fasiliteter ved skolen høsten 2023, og i flotte nye permanente fasiliteter fra høsten 2024.

Flyene våre

Foto: Luftforsvaret

I den nye flotte hangaren skal vi få tre flymaskiner. Ett helikopter, ett jagerfly og et sivilt tomotors propellfly. Vi avslører senere hvilke fly dette er, så følg med ut over høsten!  

EASA sertifisering

Foto:

Utdanningen er sertifisert internasjonalt gjennom det europeiske EASA regelverket. Dette regelverket stiller blant annet krav til utdanning av flyteknikere, og legger vekt på at du som student har gode holdninger og gode ferdigheter som tekniker.

Utdanningsløp

Utdanningsløp

For at du skal kunne søke på VG2/VG3 flyfag, må du gå VG1 Elektrofag eller Teknologi og Industrifag (kryssløp). Når du er ferdig med 3 år på skole, er det to år i lære ved en militær eller sivil lærebedrift. Da kan du ta fagbrev som avionikker (flyenes elektriske systemer) eller ta fagbrev innen flytekniske fag (flystruktur, flysystemmekaniker eller flymotormekaniker).

Hvor skal du bo?

Flylinja ved Fosen vgs. jobber med å få på plass godt tilrettelagt boplass som sørger for at du som flytter hjemmefra for første gang skal ha et trygt og naturlig tilholdssted.

En løsning vi jobber med vil ha tilgang på felles kjøkken, med stor spisesal/felles oppholdsrom hvor beboerne kan samles på fritiden. Det vil bli tilgang til et godt utstyrt treningsrom, og et studierom/møterom hvor dere kan gjøre skolearbeid eller samles for gruppeoppgaver. Vaskerom for vask av klær vil også bli tilgjengelig. Noen av hyblene vil ha dublett med privat bad og wc, 1-roms og 2-roms leiligheter.

En mulig arbeidsplass: 

Nysgjerrig? Her finner du mer informasjon:

Frister utdanningen kan du gå in på www.vilbli.no for mer informasjon.

Søke på utdanningen kan du gjøre før fristens utløp 1. mars på www.vigo.no.

Har du spørsmål?