Skoleskyss fra 27.april

trfk+atb-logo.png

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern

Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer
som er gitt for kollektivreiser. Se atb.no/korona. Rutetidene for skole-
skyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise
i løpet av fredag 23. april.


Vi oppfordrer til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart mandag 27. april.

Les infoskrivet fra ATB her

På ATB sin hjemmeside kan du finne oppdatert informasjon til enhver tid

Hjemmeside ATB

Sist oppdatert 24.04.2020