Driftsavdeling

Tilgjengelighet: 08:00 - 15:00

Driftsavdelingen består av vaktmestere og renholdere.
Vårt arbeid er å holde orden på byggningsmassen og det tekniske utstyret, og sørge for at brukerne har et godt og friskt innemiljø.

Vi kan hjelpe til med diverse ting som:

• Temperaturer inne og luftkvalitet
• Nøkler
• Adgangskort/ koder
• Persiennestyring
• Klipping av henglås om nøkkelen er borte
• Avfallshåndtering
• Reparasjoner av utstyr
• Flytting av større ting

Driftsleder skolested Frøya:

 

Driftsleder skolested Hitra:

Sist oppdatert 08.11.2022