Om skolen

Guri Kunna videregående

Viser Vei!
Kunnskapsrik,
Inkluderende og framsynt.

Guri Kunna videregående skole ligger i de to sterke havbrukskommunene
Hitra og Frøya på Trøndelagskysten med et skolested på hver øy.
Skolen har et bredt og godt utdanningstilbud ved at vi tilbyr utdanning
innenfor studiespesialisering i tillegg til hele 6 yrkesfaglige utdanningsprogram; Bygg og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk,
restaurant- og matfag og innenfor teknologi og industrifag.
Skoletilbudet er godt tilpasset det lokale næringslivets behov,
de læreplassene som tilbys, og skolen er derfor en helt sentral bidragsyter for at det svært ekspansive næringslivet lokalt kan fortsette sin vekst også i framtida.

Skolen har fått sitt navn fra sagnfiguren Guri Kunna som er eldre enn kristendommen. Guri Kunna passet på at folket forvaltet kystens kultur og natur
på en bærekraftig måte. Kunnskap, innsikt, klokskap og styrke
kjennetegnet Guri Kunna, og det er nettopp det skolen ønsker å videreføre
til våre elever. Skolen skal formidle kunnskap slik at våre elever får nødvendig innsikt, blir kloke og får nødvendig styrke til å møte både livets- og
arbeidslivets utfordringer. Disse ambisjonene er også nedfelt i skolens visjon
Viser Vei, og våre verdier Kunnskapsrik, inkluderende
og framsynt

Fakta og tall

Skolen har 7 utdanningsprogram:
Bygg- og anleggsteknikk (BA) (Skolested Hitra)
Elektro og datateknologi (EL) (Skolested Hitra)
Helse- og oppvekstfag (HO) (Skolested Hitra)
Naturbruk (NA) (Skolested Frøya)
Restaurant- og matfag (RM) (Skolested Frøya)
Studiespesialisering (ST) (VG1 Skolested Frøya) (VG2-VG3 Skolested Hitra)
Teknologi- og industrifag (TIF) (Skolested Frøya)

Høyere yrkesfaglige utdanninger.

Mekatronikk

Ledelse i havbruksoperasjoner

Ledelse sjøbasert akvakultur

Ressurssenter

Guri Kunna ressurssenter

Bridges

310 elever, 65 studenter og 90 ansatte fordelt på skolestedene.

 

Sist oppdatert 14.07.2023