Elevtjenesten

elevtjenesten.jpg

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller basisgruppen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – elevtjenesten har taushetsplikt.