Fagarbeidere

Fagarbeidere
Fagarbeidere

Fagarbeiderne skal bidra til trygghet i elevenes skolehverdag. Vi følger opp elever og tilrettelegger undervisningsforholdene i læringssituasjoner, og bidrar til at elevene får et bedre psykososialt skolemiljø. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Skolested Hitra

Emma-Maria Lilja
Miljøarbeider
74 17 55 72 48 60 38 61
Trine Henriksen Oldervik
MiljøarbeiderI
74 17 56 42 97 73 26 29
Majd Mohamed Saeed Abdo
Lærling barn og ungdomsarbeider
74 17 41 76

 

Skolested Frøya

Amanda Meyer-Schønningsen
Miljøarbeider
74 17 73 68 90 92 55 57
Lina Ovesdotter Klingenberg Måsøval
Miljøarbeider
74 17 69 43 45 39 72 52
Sist oppdatert 08.11.2022