Fagarbeidere

Fagarbeidere
Fagarbeidere

Fagarbeiderne skal bidra til trygghet i elevenes skolehverdag. Vi følger opp elever og tilrettelegger undervisningsforholdene i læringssituasjoner, og bidrar til at elevene får et bedre psykososialt skolemiljø. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Skolested Hitra

Trine Oldervik
Miljøarbeider I
74 17 56 42 97 73 26 29
Majd Abdo
Lærling barn og ungdomsarbeider
74 17 41 76

Skolested Frøya

Emma-Maria Lilja
Miljøarbeider
74 17 55 72 48 60 38 61
Amanda Meyer-Schønningsen
Miljøarbeider
74 17 73 68 90 92 55 57
Ingrid Vavik
Vernepleier
74 17 98 93
Sist oppdatert 03.01.2024