Fagarbeidere

Fagarbeidere
Fagarbeidere

Fagarbeiderne skal bidra til trygghet i elevenes skolehverdag. Vi følger opp elever og tilrettelegger undervisningsforholdene i læringssituasjoner, og bidrar til at elevene får et bedre psykososialt skolemiljø. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Skolested Hitra

Emma-Maria Lilja
Miljøarbeider
74 17 55 72 48 60 38 61
Trine Henriksen Oldervik
Miljøarbeider I
74 17 56 42 97 73 26 29
Majd Mohamed Saeed Abdo
Lærling barn og ungdomsarbeider
74 17 41 76

 

Skolested Frøya

Amanda Meyer-Schønningsen
Miljøarbeider
74 17 73 68 90 92 55 57
Lina Ovesdotter Klingenberg Måsøval
Miljøarbeider
74 17 69 43 45 39 72 52
Sist oppdatert 08.11.2022