Fagarbeidere

Fagarbeidere
Fagarbeidere

Fagarbeiderne skal bidra til trygghet i elevenes skolehverdag. Vi følger opp elever og tilrettelegger undervisningsforholdene i læringssituasjoner, og bidrar til at elevene får et bedre psykososialt skolemiljø. Vi kan være knyttet opp mot enkeltelever, klasser eller avdelinger.

Skolested Hitra

Emma-Maria Lilja
Fagarbeider barne- og ungdomsarbeider
74 17 55 72 48 60 38 61
Trine Henriksen Oldervik
MiljøarbeiderI
74 17 56 42 97 73 26 29

Skolested Frøya

Ingrid Vavik
Vernepleier
74 17 98 93 95 80 92 37
Solvor Haugnes
Fagarbeider
74 17 56 34 95 16 48 98
Sist oppdatert 18.06.2021