Spesialpedagogisk tjeneste

Spesped.png

Vi er fagpersoner med spesialpedagogisk utdanning. Du kan ta kontakt med oss hvis du har faglige utfordringer, når du har spørsmål i forhold til faglig tilrettelegging, trenger tilrettelegging på prøver og eksamen eller har behov for spesialpedagogiske hjelpemidler.

Vi kan henvise deg til PPT for videre kartlegging, dersom du trenger det.
Vi samarbeider også tett med miljøpersonalet, rådgivingstjenesten og skolehelsetjenesten.

Kontakt oss gjerne!

Dere finner oss i elevtjenesten sine lokaler eller bestille samtale via  elevhjelpa.no

 

Kontakt

Kristin Solbakken
Spesialpedagogisk leder
74 17 55 96 98 40 58 53
Trine Akseth
Fagleder m/personalansvar
74 17 56 43
Sist oppdatert 03.01.2024