Hybel

Skolens kontor formidler kontakt med hybelutleiere. De som er interessert, kan ta kontakt og få tilsendt oversikt med telefonnummer og evt. mailadresser. 

Sentralbord: 74174300 

Skolen ønsker å legge forholdene til rette for hybelboere. Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte på skolen for alle hybelboere og deres foresatte 14. august kl 17.00 hvor dere kan bli kjent med skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Møtet blir avholdt på Frøya Kultur- og Kompetansesenter. 

 

Elever som bor mer enn 6 km. fra skolen, har rett til fri skoleskyss. Alle elever som har krav på fri skoleskyss kan søke på skjema gjennom ATB.no - det ligger mer informasjon om skoleskyss på våre sider. https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Sist oppdatert 22.03.2024