Hybel

Skolens kontor formidler kontakt med hybelutleiere. De som er interessert, kan ta kontakt og få tilsendt oversikt med telefonnummer og evt. mailadresser. 

Sentralbord: 74174300 

Skolen ønsker å legge forholdene til rette for hybelboere. Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte på skolen for alle hybelboere og deres foresatte --. august kl 17.00 hvor dere kan bli kjent med skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Møtet blir avholdt på Frøya Kultur- og Kompetansesenter. 

 

Elever som bor mer enn 6 km. fra skolen, har rett til fri skoleskyss. Alle elever som har krav på fri skoleskyss kan søke på skjema gjennom ATB.no - det ligger mer informasjon om skoleskyss på våre sider. https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Sist oppdatert 18.02.2022