Veiledning skoleskyssbevis PocketID

pocketid_veiledning_skoleskyssbevis_v2_Side_1.jpg

Reisebevis på mobilen

Høsten 2020 starter AtB, sammen med Trøndelag fylkeskommune og Pocket ID, en pilot hvor elever med godkjent skoleskyss får sitt reisebevis inn i PocketID, og din skole er valgt ut som en av pilotskolene.

Det betyr at ditt fysiske t:kort skole erstattes av et digitalt reisebevis, og det blir enda enklere for deg som reiser. Du må alltid ha PocketID tilgjengelig når du reiser kollektivt.

Hvem gjelder det for?


Digitalt reisebevis gjelder i første omgang for elever med godkjent rett til bruk av buss som skolereise.
Har du et t:kort skole fra tidligere skoleår ber vi om at du tar godt vare på dette inntil videre, siden digitalt reisebevis i første omgang er en pilot. Du vil få nærmere beskjed fra skolen dersom t:kort skole skal benyttes igjen.


Slik får du digitalt reisebevis1. Søk om skoleskyss hos Trøndelag fylkeskommune. Du får varsel når søknaden er godkjent.
2. Reisebevis vil bli tilgjengelig i appen så snart du har fått tildelt skyss. Dette kan ta noen dager etter at søknaden er godkjent.
3. Frem til du får reisebevis i appen kan du fremlegge godkjent søknad og få utlevert et midlertidig reisebevis av skolen. Elever som ikke kan fremvise dette må selv bekoste sin reise til/fra skolen.

Slik bruker du digitalt reisebevis


1. Last ned appen Pocket ID - hvis du ikke har den allerede.
2. Dersom reisebeviset ikke er tilgjengelig enda vil du få et varsel når søknaden er ferdigbehandlet og reisebeviset er tilgjengelig i appen.
3. ALLTID aktiver billetten før du går om bord ved hver reise. Du trenger ikke å aktivere billetten på nytt ved overgang. Reisebeviset og din billett er tilpasset din rettighet for skoleskyss.
4. Billetten er ikke gyldig før den er aktivert. Sørg for å ha gyldig billett ved billettkontroll slik at du ikke får gebyr.


Hva hvis reisebeviset ikke virker?


Alle henvendelser og spørsmål om appen PocketID henvises til din skole.


Velkommen om bord, og god tur!


Vennlig hilsen
AtB AS

pocketid_veiledning_skoleskyssbevis.pdf

Sist oppdatert 24.03.2021