IKT-tjenesten

Åpningstider

Frøya:
mandag til fredag 0730 - 1500

Hitra:
mandag til fredag 0730 - 1500

Kontakt IKT

Frøya:

På Frøya kultur- og kompetansesenter sitter Niklas Kristiansen.
Niklas har kontor i hovedetasjen på venstre siden rett før du kommer til Kulturskolen. Du finner kontoret i enden av gangen.

Hitra:

På Hitra sitter Håvar Strøm Aastum
Håvar sitt kontor finner du i realfag-fløya (rom 063).

Noe av det som IKT-avdelingen har ansvar for og kan hjelpe elever, ansatte og studenter med:

  • Generell support på egne PCer, smarttelefoner etc.
  • Oppsett av nettverk, trådløst nett.
  • Brukertilganger.
  • MFP(multifunksjonsprintere), service, bytte av toner.
  • Servicepunkt for elev-PC kjøpt via Elkjøp der vi tar inn PC, sjekker for feil og melder dette til Elkjøps serviceavdeling. Service skjer "on-site" - det sendes tekniker til skolen, PC repareres på stedet. Normal reparasjonstid på garantisaker er 2-4 virkedager.
  • Utlån av utstyr, herunder låne-PC til elever(dagsutlån!) diverse overganger for projektor, USB DVD-spillere, ladere m.m.
  • Lyd og bilde (A/V), høyttalere, projektorer.
  • NB! Elever skal vise godkjent legitimasjon for lån av utstyr (PocketID elevbevis, bankkort med bilde, førerkort).