Guri Kunna ressurssenter

GKRS.jpg

GURI KUNNA RESSURSSENTER

Guri Kunna Ressurssenter er en del av Guri Kunna Videregående Skoles virksomhet. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen og være skolens kontaktpunkt for voksne med planer for videregående. 

Vi er en del av et nettverk for andre ressurssenter i fylket samt at vi samarbeider med opplæringskontor og andre relevante aktører.

Førstelinjetjeneste for voksenopplæring i fylkeskommunen

Vi bistår med informasjon og hjelp i forbindelse med søknad om voksenrett. Voksenrett betyr at du er over 25 år og ikke har fullført videregående utdanning tidligere. Med voksenrett kan du få tilbud om gratis opplæring av fylkeskommunen.

Utvikling og innovasjon i utdanning:

Ressurssenteret fungerer også som en regional utviklingsaktør for Guri Kunna Videregående Skole. Ressurssenteret har blant annet hatt prosjektlederansvaret for flere større Strategiske Partnerskap og en Sector Skills Alliance (EU-prosjekter) gjennom de siste årene, dette med mål om å utvikle spesifikt Havbruks-utdanningen samt utvikle ny undervisningsmetodikk knyttet til denne.

Ta gjerne kontakt:

 

Sist oppdatert 07.01.2022