Elevundersøkelsen 2023

TFK-38.png

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

De videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune gjennomfører Elevundersøkelsen på alle trinn. Gjennomføringsperioden er 6. november til 8. desember 2023.

Her finner du informasjonsskriv til elever, foreldre og foresatte:

Elevundersøkelsen infoskriv til elever vg1 vg2 og vg3

Elevundersøkelsen infoskriv til foreldre og foresatte

Informasjonsskrivene finnes også på andre språk. Skrivene er tilgjengelig på Udir sine sider.

Sist oppdatert 16.10.2023