Oppfølgingstjenesten – OT

Oppfølgingstjeneste.png

Vår oppgave er å hjelpe deg mellom 15 -21 år med ungdomsrett, og som ikke er i videregående opplæring.
Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg for veiledning og oppfølging hvis du:

  • ikke har søkt videregående opplæring 
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass 
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig 
  • ikke er i arbeid 
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt 

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. 

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom. Vi har et tett samarbeid med NAV som har faste kontaktpersoner for ungdom. 

Dere finner oss i elevtjenesten sine lokaler eller bestille samtale via  elevhjelpa.no


Kontaktpersoner:
Ola Vigdal (Hitra)

Ola Johan Vigdal
Rådgiver Guri Kunna vgs
74 17 56 19 97 69 00 61

Monika Furberg (Frøya)

Monika Furberg
Rådgiver Guri Kunna VGS
74 17 56 16 41 46 11 77
Sist oppdatert 08.11.2022