PP-tjenesten

PP-tjenesten.png

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT ved Guri Kunna er en del av PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune. PPT skal hjelpe skolene med å utvikle gode opplæringstilbud for alle elever. PPT ved Guri Kunna har faste dager både på Hitra og Frøya, og deltar der i faste møter med skolens elevtjeneste og tverrfaglig samarbeidsteam. Både elever, lærlinger og lærerkandidater kan ta kontakt med PPT.

For mer informasjon om PPT, hva vi kan hjelpe med, og hvordan ta kontakt, se denne linken

Hva gjør vi?

På denne siden finner du også lenker til retningslinjer og lovverk som beskriver PPT sine oppgaver, og om hvordan du kan ta kontakt med PPT.

Dere finner oss i elevtjenesten sine lokaler eller bestille samtale via  elevhjelpa.no

Kontakt

Nina Selvåg
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 79 56 99 60 96 10
Sist oppdatert 08.11.2022