Rådgivertjeneste

Sti.jpg

Rådgiver kan kontaktes dersom det oppstår personlige problemer eller utfordringer i forbindelse med skolegangen din, eller som påvirker skolehverdagen din.  Det kan være sosiale og/eller faglige vansker som kan ha betydning for skolearbeid og trivsel på skolen.

Rådgiverne har hovedansvar for Karriereveiledning og koordinerer informasjon om yrker og utdanning. Vi bidrar også for å ivareta dine rettigheter som elev.

Hvem er vi?

Monika Furberg har kontor i Elevtjenesten på skolested Frøya, og har ansvaret for følgende utdanningsprogram: Naturbruk, restaurant- og matfag, teknologi- og industrifag og studiespesialisering.

Monika Furberg
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 56 16 41 46 11 77

Ola Johan Vigdal har kontor i elevtjenesten på skolested Hitra, og har ansvaret for følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse.

Ola Johan Vigdal
Rådgiver Guri Kunna vgs
74 17 56 19 97 69 00 61

Dersom det er behov for hjelp fra andre kan vi formidle kontakt med andre instanser, både i og utenfor skolen. Vi samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), skolehelsetjenesten, NAV og barnevernstjenesten.

Dere finner oss i elevtjenesten sine lokaler eller bestille samtale via  elevhjelpa.no

Sist oppdatert 04.02.2022