Naturbruk

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur
  Se alle yrker og kompetanser

Du oppnår

Arbeidssteder

 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift 

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan ta studieforberedende Vg3 naturbruk
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Avhengig av skolens tilbud kan du velge realfag som gir kompetanse for høyere utdanning innen f.eks. miljø- og biovitenskap.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettsider.

 • Første år

  Vg1 Naturbruk

  Naturbruk

  Naturbruksutdanninga er for dem som satser på et framtidig yrke innen akvakultur, fiskeri, naturbasert turisme, landbruk, skogbruk, gartnerfaget og reindrift.

  Guri Kunna videregående skole har tilbud innen blått naturbruk

  Hvordan søke i naturbruk med realfag i Vigo

  Eleven søker VG1 naturbruk men må i tillegg under punkt 7 Tilleggsopplysninger tydeliggjøre at søknaden gjelder VG1 naturbruk med realfagsfordypning og ikke ordinær VG1 naturbruk.

   - Her velger eleven under Spesialtilfeller følgende tekst: Ønsker Vg1 naturbruk ved Guri Kunna med fordypning realfag.

   

  Ta kontakt med skolen hvis det er spørsmål knyttet til dette.

   

  Guri Kunna videregående skole tilbyr følgende tilbud innen studieretninga

  Videregående kurs 1 naturbruk

  Videregående kurs 2 akvakultur

  Videregående kurs 2 fiske og fangst

  Vg 1 – Vg 3 naturbruk med realfag

   

  Vg 1 Naturbruk

   Læreplan for Vg 1 naturbruk (https://www.udir.no/kl06/NAB1-01)

  Opplæringen ved Vg 1 naturbruk skal gi elevene innblikk i flere yrker innen de blåe naturbruksyrkene.

  Undervisningen er både teoretisk og praktisk slik at elevene skal få god innsikt i yrkene de utdanner seg til. Elevene vil få ta Sikkerhetskurs (IMO 50) og mulighet til å ta Båtførerprøven.

  Mye av den praktiske opplæringen skjer i tett samarbeid med næringene.

   

  Eksempler på praktisk arbeid kan være

  • Fiske på ulike fartøy (not, garn, juksa, teiner, line, kveitevad og ruser)
  • Oppdrettsanlegg (settefisk, matfisk, rensefisk mm)
  • Sørvis båt til oppdrettsnæringa
  • Ulike praktiske øvelser på skolens båter
  • Redskapsarbeid (knuter, skyting av garn, oppsett av line med mer)
  • Enkel videreforedling av fangsten

   

  Aktuelle lenker

  Sett sjøbein (https://settsjøbein.no/)

  Vil bli (https://www.vilbli.no/)

 • Andre år

  Vg2 Akvakultur

  VG 2 Akvakultur

  Læreplan for Vg 2 akvakultur (https://www.udir.no/kl06/AKV2-01)

  Vg 2 akvakultur gir deg teorien til fagprøven i tillegg til allmenne fag slik at du med et påbyggingsår kan oppnå generell studiekompetanse.

  Opplæringen er både teoretisk og praktisk slik at du får et godt grunnlag til du starter som lærling. Mye av den praktisk opplæringen foregår i tett samarbeid med næringslivet.

   

  Eksempler kan være

  • Praktisk opplæring på matfiskanlegg
  • Praktisk opplæring på settefiskanlegg
  • Praktiske øvinger på skolens undervisningslokalitet
  • Praktisk opplæring på rensefiskanlegg og avlsanlegg
  • Praktisk opplæring på sørvisfartøy og brønnbåt til oppdrettsnæringen
  • Praksis på oppdrettsanlegg i utlandet

   

  Guri Kunna videregående skole søker å få til fagturer for elevene innenlands eller utenlands.

   

  Aktuelle lenker

  Sett sjøbein (https://settsjøbein.no/)

  Vil bli (https://www.vilbli.no/)

  Vg2 Fiske og fangst

  VG 2 Fiske og fangst

  Læreplan for Vg 2 fiske og fangst (https://www.udir.no/kl06/FFA2-01)

  Vg 2 fiske og fangst gir deg teorien til fagprøven som fisker i tillegg til allmenne fag slik at du med et påbyggingsår kan oppnå generell studiekompetanse. Det kan også gis tilbud om teorien knyttet til «Kystskippersertifikatet»

   

  Opplæringen er både teoretisk og praktisk slik at du får et godt grunnlag til du starter som lærling. Mye av den praktisk opplæringen foregår i tett samarbeid med næringslivet.

   

  Eksempler kan være

  • Praksis på ringnotfartøy
  • Praksis på kystnotfartøy
  • Praksis med snurrevad
  • Praksis på garnbåt (f. eks. Lofotfiske)

   

  I tillegg vil det være praksis og navigasjonsturer på skolens undervisningsfartøy.

   

  Aktuelle lenker

  Sett sjøbein (https://settsjøbein.no/)

  Vil bli (https://www.vilbli.no/)

 • Tredje år

  Vg1-Vg3 Naturbruk med realfag

  Vg1 – Vg3 naturbruk med realfag

  Dette kurset vil gi studiekompetanse med realfag og vil følge ordinær læreplan i programfagene til Vg 1 naturbruk og Vg 2 akvakultur. I flesteparten av timene i yrkesfaglig fordypning vil det være undervisning i realfagene.

  Oversikt over timetallet for ordinært naturbruk og naturbruk med realfag på Vg 1 naturbruk.

   

  Vg 1 naturbruk

  Vg 1 naturbruk med realfag

  Programfag

  Uketimer

  Uketimer

  Naturbasert aktivitet

  5

  5

  Naturbasert produksjon

  12

  12

   

   

   

  Fellesfag

   

   

  Engelsk

  3

  3

  Norsk

  2

  2

  Matematikk

  3

  5 (1T)

  Naturfag

  2

  5

  Kroppsøving

  2

  2

   

   

   

  Yrkesfaglig fordypning

  6

  1

  Totalt

  35

  35

   

  Oversikt over timetall og fag på ordinært Vg 2 akvakultur og Vg 2 akvakultur med realfag

   

   

   

  Vg 2 akvakultur

  Vg 2 akvakultur med realfag

  Programfag

   

   

  Drift og produksjon

  7

  7

  Anlegg og teknikk

  5

  5

  Oppdrett og miljø

  5

  5

   

   

   

  Fellesfag

   

   

  Norsk

  2

  2

  Engelsk

  2

  2

  Samfunnsfag

  3

  3

  Kroppsøving

  2

  2

  Matematikk R1

   

  5

  Kjemi 1

   

  5

   

   

   

  Yrkesfaglig fordypning

  9

   

  Totalt

  35

  36

   

  Vg 3 naturforvaltning

  Oversikt over fag. Minimum 30 timer

   

  Uketimer

  Obligatoriske fag

   

  Norsk

  10

  Historie

  5

  Kroppsøving

  2

  Naturforvaltning

  5

  Valgbare fag

   

  Kjemi 2

  5

  Biologi

  5

  Fysikk

  5

  Teknologi og forskningslære

   

  Matematikk R2

  5

  Programfag innenfor språk, samfunnsfag eller økonomi

  5 timer for hvert fag

  Totalt

  Min 30

  Vg1 – Vg3 naturbruk med realfag

  Dette kurset vil gi studiekompetanse med realfag og vil følge ordinær læreplan i programfagene til Vg 1 naturbruk og Vg 2 akvakultur. I flesteparten av timene i yrkesfaglig fordypning vil det være undervisning i realfagene.

  Oversikt over timetallet for ordinært naturbruk og naturbruk med realfag på Vg 1 naturbruk.

   

  Vg 1 naturbruk

  Vg 1 naturbruk med realfag

  Programfag

  Uketimer

  Uketimer

  Naturbasert aktivitet

  5

  5

  Naturbasert produksjon

  12

  12

   

   

   

  Fellesfag

   

   

  Engelsk

  3

  3

  Norsk

  2

  2

  Matematikk

  3

  5 (1T)

  Naturfag

  2

  5

  Kroppsøving

  2

  2

   

   

   

  Yrkesfaglig fordypning

  6

  1

  Totalt

  35

  35

   

  Oversikt over timetall og fag på ordinært Vg 2 akvakultur og Vg 2 akvakultur med realfag

   

   

   

  Vg 2 akvakultur

  Vg 2 akvakultur med realfag

  Programfag

   

   

  Drift og produksjon

  7

  7

  Anlegg og teknikk

  5

  5

  Oppdrett og miljø

  5

  5

   

   

   

  Fellesfag

   

   

  Norsk

  2

  2

  Engelsk

  2

  2

  Samfunnsfag

  3

  3

  Kroppsøving

  2

  2

  Matematikk R1

   

  5

  Kjemi 1

   

  5

   

   

   

  Yrkesfaglig fordypning

  9

   

  Totalt

  35

  36

   

  Vg 3 naturforvaltning

  Oversikt over fag. Minimum 30 timer

   

  Uketimer

  Obligatoriske fag

   

  Norsk

  10

  Historie

  5

  Kroppsøving

  2

  Naturforvaltning

  5

  Valgbare fag

   

  Kjemi 2

  5

  Biologi

  5

  Fysikk

  5

  Teknologi og forskningslære

   

  Matematikk R2

  5

  Programfag innenfor språk, samfunnsfag eller økonomi

  5 timer for hvert fag

  Totalt

  Min 30

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no