Elektro og datateknologi

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
  Trøndelag høyere yrkesfagskole
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettside

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Automatisering

  Vg2 Elenergi og ekom

 • Tredje år

  Vg3 Automatisering

  Vg3 Maritim elektriker

  Som maritim elektriker er du fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

  En maritim elektriker, også kalt skipselektriker jobber innen maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annen skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

  Vanlige arbeidsoppgaver for en maritim elektriker:

  • arbeide i henhold til skipets vedlikeholdssystem og rutiner 
  • forebyggende vedlikehold og kontrollere tilstanden til alt elektrisk og elektronisk utstyr om bord
  • feilsøke og utbedre utstyr og anlegg
  • daglig drift av det elektriske anlegget
  • holde orden, renhold og rydding
  • observere og rapportere avvik
  • følge gitte rutiner og prosedyrer
  • sikkerhet og beredskap

  Som maritim elektriker må du ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner. Du må også ha godkjent helseerklæring, utstedt av autorisert sjømannslege, da det stilles strenge krav til syn og hørsel.

  Som maritim elektriker er det viktig at du har vilje og utholdenhet til å løse faglige utfordringer. Du må kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Du må også være ansvarsbevisst, siden du må følge strenge sikkerhetskrav.

  Det forventes også at du er miljøbevisst, og bidrar til at maritim næring når sine klimamål. Du bør ha gode samarbeidsevner, da en ofte må kommunisere med andre fagpersoner om bord og få støtte fra leverandør og produsenter. Det er også bra å være tilpasningsdyktig og løsningsorientert. Disse egenskapene kan også tilegnes i løpet av utdanningen på skole og læretid om bord. 

  Søk på programmet her

  (Kilde: www.utdanning.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?