Elevbetaling

Elevene kan kjøpe en subsidiert PC fra fylkeskommunen eller kjøpe egen PC i henhold til gitte spesifikasjoner. I tillegg må elevene betale for standardiserte arbeidsklær/personlig utstyr knyttet til programfag. Elevenes egenbetaling inkludert utgift til eventuell subsidiert PC utgjør maksimalt summen elevene får i utstyrsstipend etter søknad. Elevbetalingen medfører mao ingen reell kostnad for elevene jfr. gratisprinsippet i vg opplæring.

 

Hva betaler elevene for?

 

 

Utdanningsprogram elektro (EL):

Elever i Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi får personlig utstyr, måle-instrument og Montørhandboka. Elever på Vg2 og Vg3 Automatisering får i tillegg arbeidsklær med logo, vernesko og personlig utstyr knyttet til opplæring på mekanisk verksted, jfr. TIP. Dette suppleres ved behov pga slitasje/ev. endring i størrelser osv. (ev. bortkommet utstyr og klær må elevene betale selv). Total kostnad fordeles over 2 år (3 år for automatiseringsklassene). Egenbetaling inkludert betaling for subsidiert PC overskrider ikke det elevene får i utstyrsstipend. Nødvendig verneutstyr er gratis for elever og omfattes ikke av egenbetaling.

Utdanningsprogram Restaurant og matfag (RM):

Elevene i Vg1 Restaurant og matfag og Vg2 Kokk og servitørfag betaler for leie og vask av arbeidsklær i henhold til skolens internkontroll (IK-mat). Elevene får i tillegg arbeidssko for bruk i kjøkken og serveringslokale ved oppstart Vg1 og disse suppleres ved behov pga slitasje eller endring i størrelse. (ev. bortkommet utstyr og klær må elevene betale selv). Total kostnad fordeles over 2 år og egenbetaling inkludert betaling for subsidiert PC overskrider ikke det elevene får i utstyrsstipend.

Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon (TIP):

Elever i Vg1 TIP, Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjemiprosess får arbeidsklær med logo, vernesko og personlig utstyr utlevert ved oppstart Vg1 (Vg2 for nye elever), dette suppleres ved behov pga slitasje/ev. endring i størrelser osv. (ev. bortkommet utstyr og klær må elevene betale selv). Personlig utstyr omfatter en del småverktøy og Verkstedhåndboka.

Elevene i TAF-klassene får noe personlig utstyr. TAF-elevene/lærlingene får arbeidsklær av lærebedriftene.

Total kostnad fordeles over 2 år (egen ordning Vg2 Kjemiprosess som har minste stipendsats og TAF-klassene som får arbeidsklær i bedrift) og egenbetaling inkludert betaling for subsidiert PC overstiger ikke det elevene får i utstyrsstipend. Nødvendig verneutstyr er gratis for elever og omfattes ikke av egenbetaling

Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign:

Elevene i Vg1 FDA og Vg2 Design og tekstil får startpakke med personlig utstyr og materiell. Elevene i Vg2 Frisør får frisørkoffert og materialer til egenpleie. Årlig kostnad inkludert betaling for subsidiert PC overskrider ikke det elevene får i utstyrsstipend.  

 

Sist oppdatert 14.09.2020