Internasjonaliseringsprosjekt

Vi som skole er opptatt av å ha kontakt og samarbeid med omverdenen. Gjennom våre internasjonaliseringsprosjekter deler våre elever og ansatte kunnskap og opplevelser med andre land og kulturer.

The Erasmus+ iCulture project

Kontaktperson: Camilla Sjøbak

eTwinning-prosjektet "iCulture" er en del av KA229 Eramus +-prosjektet som har som mål å fremme vår mangfoldige kulturarv, spesielt innen teater, i hele Europa, og i implementeringen av digitale medier og nettbaserte verktøy i undervisning og læring gjennom scenekunst med partnerskap av fem land: Polen, Norge, Portugal, Italia og Frankrike. Mer info finner du her: https://erasmusiculture.weebly.com/

 

So different, yet so alike

Kontaktperson: Marcela Kvello

Dette er et prosjekt for lærere: vi fokuserer på demokrati og hvordan vi jobber med identitet/LGBT i skolen. Det er i regi av EEA, og mer info finner du her: https://eeagrants.org/

 

Helse- og oppvekstfag i Sneek, Nederland

Kontaktperson: Heidi Herje

Gjennom Erasmus+ har elever på vg2 Helse- og oppvekstfag mulighet til å få en unik erfaring ved å ha praksis i et annet land. Dette internasjonaliseringsprosjektet har som mål å gi styrket kompetanse for elever og lærere, økt kulturell kunnskap, bidra til at elevene blir attraktive arbeidstakere og legge til rette for livsmestring og folkehelse.

Våre samarbeidspartnere er skoler og helseinstitusjoner i Sneek, Nederland. I mars reiser elever og lærere dit for nye opplevelser og erfaringer.

Prosjektet er en del av KA102 Erasmus+- prosjekt for fag- og yrkesopplæringen

Sist oppdatert 18.11.2022