Internasjonaliseringsprosjekt

Vi som skole er opptatt av å ha kontakt og samarbeid med omverdenen. Gjennom våre internasjonaliseringsprosjekter deler våre elever og ansatte kunnskap og opplevelser med andre land og kulturer.

Helse- og oppvekstfag i Sneek, Nederland

Kontaktperson: Heidi Herje

Gjennom Erasmus+ har elever på vg2 Helse- og oppvekstfag mulighet til å få en unik erfaring ved å ha praksis i et annet land. Dette internasjonaliseringsprosjektet har som mål å gi styrket kompetanse for elever og lærere, økt kulturell kunnskap, bidra til at elevene blir attraktive arbeidstakere og legge til rette for livsmestring og folkehelse.

Våre samarbeidspartnere er skoler og helseinstitusjoner i Sneek, Nederland. I mars reiser elever og lærere dit for nye opplevelser og erfaringer.

Prosjektet er en del av KA102 Erasmus+- prosjekt for fag- og yrkesopplæringen

Sist oppdatert 07.03.2024