Medier og kommunikasjon

Du lærer

 • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • å utforme budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • å videreutvikle din digitale kompetanse
 • teoretiske fag

Du bør ha

 • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
 • estetisk sans og godt fargesyn
 • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
lydtekniker, lyd- eller filmprodusent
kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent

Arbeidssteder kan være

aviser eller magasiner
reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
produksjonsselskap eller mediebedrifter
offentlige bedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Medier og kommunikasjon

  Velger du medier og kommunikasjon, får du prøve deg på arbeid innen TV, radio, web og trykte medier. Både teknikk og kreativitet står i fokus.

  Medier og kommunikasjon passer både for deg som vil studere videre og for deg som vil ut i arbeidslivet. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse.

  Programfag på Vg1 medier og kommunikasjon:

  • Mediesamfunnet 1 (140 årstimer)
  • Medieuttrykk 1 (140 årstimer)

  Mediesamfunnet er et felles programfag. Faget bygger på at mediene er blitt en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Hovedområder i faget er kreativ utvikling og mediepraksis.

  Medieuttrykk er også et felles programfag innen utdanningen. Faget medieuttrykk bygger på at medieuttrykk er viktige som kulturbærere i dagens samfunn og legger premisser for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for identitetsutvikling. Hovedområdene i medieuttrykk er medieproduksjon, idéskaping og mediedesign og medieuttrykk og og kommunikasjon.

  Fellesfag:

  • Engelsk (140 årstimer)
  • Fremmedspråk I eller II (113 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 1P (140 årstimer)
  • Naturfag (140årstimer)
  • Norsk (113 årstimer)
 • Andre år

  Vg2 Medier og kommunikasjon

  På andre året på medier og kommunikasjon fortsetter du med programfagene

  • Mediesamfunnet 2 (140 årstimer)
  • Medieuttrykk 2 (140 årstimer)

  I tillegg har du mulighet til å velge programfag til valg. Ved Levanger videregående skole tilbyr vi faget Bilde (140 årstimer) på Vg2. Faget bilde skal bidra til å utvikle kompetanse om bilders kommunikasjonsevne og om produksjon av bilder, både stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse. Faget består av to hovedområder: Bildekommunikasjon og bildeproduksjon.

  Fellesfag på Vg2

  • Fremmedspråk nivå I eller II (112 årstimer)
  • Geografi (56 årstimer)
  • Historie (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 2P (praktisk) (84 årstimer)
  • Norsk (112 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Tredje år

  Vg3 Medier og kommunikasjon

  På tredje året på medier og kommunikasjon fortsetter du med programfagene

  • Mediesamfunnet 3 (140 årstimer)
  • Medieuttrykk 3 (140 årstimer)

  I tillegg har du mulighet til å velge programfag til valg. Ved Levanger videregående skole tilbyr vi fagene Mediespesialisering og Entreprenørskap og bedriftsutvikling1.

  Mediespesialisering (140 årstimer). Hovedområdene i faget er kreativ utvikling og mediepraksis. En spesialisering i et medieuttrykk skal legge grunnlag for kreativ formidlingsevne, selvstendig uttrykk og tekniske ferdigheter i et mediesamfunn i stadig utvikling.

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling (140 årstimer). I en global kunnskapsbasert økonomi er entreprenørskap og innovasjon sentralt for verdiskaping og velferd. Formålet med programfaget er å utvikle personlige egenskaper og holdninger og å gi kunnskap og innsikt i hvordan man kan se muligheter og å utvikle disse til bærekraftige virksomheter. Hovedområdene i faget er: Entreprenørskap, etabelering og drift.

  Fellesfag på Vg3

  • Historie (113 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (168 årstimer)
  • Religion og etikk (84 årstimer)
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no