Juks, plagiat, dårlig kildebruk

Konsekvenser juks plagiat dårlig kildebruk.png

Hva er juks og hva er plagiat. Og hvilke reaksjoner kan det føre til for deg som elev.

Konsekvenser ved juks, plagiat og dårlig kildebruk

 

Definisjon

Reaksjon

Juks

1. Ulovlige hjelpemidler

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut fra oppgitte regler på aktuell vurderingssituasjon). Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre.

  1. Atferdsanmerkning
  2. IV på oppgavebesvarelsen
  3. Varsel om fare for nedsatt atferds-karakter sendes av kontaktlærer.
  4. Ved bruk av oversettelsesprogram/ChatGPT eller tilsvarende, kan eleven på kort varsel bli bedt om å gjennomføre en ny vurderingssituasjon uten hjelpemiddel.

2. Noen andre har løst oppgaven for deg.

Hele eller i praksis hele oppgavebesvarelsen er laget av en annen.

  1. Atferdsanmerkning
  2. IV settes normalt på arbeidet.
  3. Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer

Plagiat

Store deler av skriftlig eller praktisk arbeid (ca. 50%) er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte fra en annen kilde.

Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt.

Avhengig av om noe tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes karakter eller IV på oppgaven.

Hvis noe i besvarelsen tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vurderes dette opp mot oppgaven.

 Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse.

 

Forskrift til opplæringslova - kapittel 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Udir – regelverkstolkninger: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/7-Hva-reguleres-i-et-ordensreglement/ 

Udir – regelverkstolkninger: 9. Hvilke sanksjoner kan innføres for brudd på ordensreglementet? (udir.no)

Sist oppdatert 19.10.2023