Restaurant- og matfag

Du lærer

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmende livsstil og hygiene

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • kreativ og nøyaktig
 • serviceinnstilt

Du kan bli

 • kokk, institusjonskokk eller servitør
 • baker eller konditor
 • pølsemaker eller kjøttskjærer
 • slakter, butikkslakter eller sjømathandler
 • fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon

Arbeidssteder

 • hotell- eller restaurantnæringen
 • sykehus og helseinstitusjoner
 • næringsmiddelindustrien
 • bakerier, konditorier eller slakterier
 • forretninger som selger ferskvarer

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Restaurant og matfag

  Er du interessert i kosthold og ernæring? Liker du å tilberede og servere mat? Da er restaurant- og matfag kanskje noe for deg.

  Mat og drikke er viktig for helse, identitet og i sosiale sammenhenger. Kunnskap om og respekt for egne og andres kulturer og mattradisjoner er viktigere enn før. Kost- og måltidsvaner har endret seg, og serveringsstedene spiller en viktigere rolle i kostholdet enn før. Her lærer du hvordan du kan ta vare på og videreutvikle viktige norske mattradisjoner. Opplæringen sørger også for at du får teknologisk kunnskap, og at du kan være et kreativt og skapende mennesker i innen restaurant- og matfagene.

  Her får du erfaring og innsikt til å velge og vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid. Opplæringen skal gi kunnskap om mat og drikke, salg og servering, og kunnskap om hvor viktig kostholdet er for en helsefremmende livsstil.

  Felles programfag

  • Råstoff og produksjon: 177 årstimer
  • Kosthold og livsstil: 150 årstimer
  • Bransje, fag og miljø: 150 årstimer

  Råstoff og produksjon

  Programfaget inneholder både bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder og -prosesser, matlaging, salg og servering. Kunnskap om behandling av råvarer, mat og drikke i samsvar med lover og forskrifter er sentralt i programfaget. I tillegg er hygiene og matsikkerhet i alle ledd viktig tema for å sikre god kvalitet og forebygge sykdom.

  Kosthold og livsstil 

  Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold. I tillegg inngår emnet mat og drikke som kulturbærer i et flerkulturelt samfunn og i et internasjonalt perspektiv.

  Bransje, fag og miljø 

  Programfaget handler om sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant- og matbransjene og yrkesutøvingen. Yrkesetikk og holdninger som fremmer godt arbeidsmiljø. God kommunikasjon, service og forståelse av ansvaret som ligger i å lage og tilby mat og drikke til andre, er viktige tema. I tillegg handler programfaget om det ansvaret bransjene har for det ytre miljøet.

  Yrkesfaglig fordypning (168 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (84 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 1P-Y (praktisk) (84 årstimer)
  • Naturfag (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
 • Andre år

  Vg2 Kokk- og servitørfag

  Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og serveres utenfor hjemmene.Økt kunnskap om kostens betydning for helse og velvære har ført til større etterspørsel etter ernæringsmessig riktig mat og etter spesialkost.

  Programfagene skal fremme kunnskap om kosthold og helse i samfunnet og bidra til å utvikle medarbeidere med evne til å produsere og til å skape en helhetlig opplevelse som imøtekommer brukernes og gjestenes ønsker og behov. Videre skal programfagene gi opplæring i norske og samiske mattradisjoner, mat fra ulike kulturer og nasjonale og internasjonale mattrender.

  Opplæringen gir ferdigheter innen tilberedning, anretning og servering av mat og drikke. Opplæringen skal også fremme forståelse av måltidenes betydning og sammenhengen mellom kosthold, levevaner og helse. Opplæringen skal bidra til kompetanse innen salg, service og økonomi. Videre skal opplæringen medvirke til å styrke evnen til samarbeid og omstilling, og fremme etisk bevissthet og kreativitet. Opplæringen skal legge grunnlaget for innsikt i og forståelse av relevant regelverk som gjelder produksjon og omsetning av mat og drikke, og av de krav som stilles til bransje, bedrift og yrkesutøvere.

  Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og samarbeid med det lokale næringslivet. Gjennom økt faglig kompetanse skal den enkelte få bedre grunnlag for å velge videre utdanning og framtidig yrke innenfor kokk- og servitørfag.

  Programfag

  • Råvarer og produksjon: 197 årstimer
  • Kosthold, ernæring og helse: 140 årstimer
  • Servering, bransje og miljø: 140 årstimer

  Råvarer og produksjon

  Programfaget handler om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Samt gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

  Kosthold, ernæring og helse

  Programfaget handler om sammenhengen mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som kulturbærer står sentralt. Du lærer også om mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

  Servering, bransje og miljø

  Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk, samt økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke. Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no