HMS-håndbok

HMS-håndbok.png

HMS – håndboka omfatter elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse, miljø og sikkerhet på skolen. Håndboka gjelder for alle elever og ansatte på skolen.

Programområder/avdelinger som har konkrete risikofylte forhold som f.eks. bruk av potensielt farlig utstyr og/eller utførelse av potensielt farlige arbeidsoperasjoner skal supplere med egne lokale prosedyrer.

Håndboka skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte ved skolen i tillegg til revisjon- og tilsynsmyndighet.

Last ned hele HMS-håndboka (pdf-format)

 

Sist oppdatert 14.11.2023