Elektro og datateknologi

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Sjekk ut Gnizt for oppdatert info med det absolutt siste fra Undervisningsdirektoratet. Her er også mange informative småfilmer med alle fag representert.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Elektro og datateknologi

  Dagens samfunn er avhengig av at mange elektriske systemer må fungere. Vi bruker systemer som leverer elektrisk energi og system for styring og kommunikasjon både hjemme og på arbeid. Kravene til kvalitet og pålitelighet på viktige områder vil være vanskelig å fylle uten kvalifiserte fagfolk til å installere og vedlikeholde systemene. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet er viktige egenskaper.

  På elektrofag har vi tre felles programfag

  • Data- og elektronikksystemer (197 årstimer)
  • Elenergisystemer (140 årstimer)
  • Automatiseringssystemer (140 årstimer)

  Data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde.

  Elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. 

  Automatiseringssystemer omfatter enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering.

  I alle tre programfag lærer du også om kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy.

  Yrkesfaglig fordypning (168 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (84 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Matematikk 1P-Y (praktisk) (84 årstimer)
  • Naturfag (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)

   

 • Andre år

  Vg2 Automatisering

  Opplæringen i automatisering skal være med å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet. Programfagene skal bidra til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet for personellet og det ytre miljøet. God produktkvalitet og pålitelighet er vesentlig. Høyt kvalifiserte fagarbeidere innen automasjon er viktig for sikre dette. System- og utstyrsforståelse, evne til analyse, omstilling, entreprenørskap og evne til å se konsekvenser av valg knyttet til HMS blir fremmet i opplæringen.

  Programfag:

  • Automatiseringssystemer (337 årstimer)
  • Elenergisystemer (140 årstimer)

  Automatiseringssystemer omfatter elektriske, hydrauliske, pneumatiske og programmerbare logiske styresystemer, måle- og reguleringstekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. 

  Elenergisystemer omfatter fordelingsanlegg, elektriske installasjonssystemer, elektriske motordrifter og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. 

  Integrert i begge programfagene er elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og elektrotekniske og mekaniske beregninger og begreper. Samt mekanisk arbeid, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy og entreprenørskap.

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)

  Vg2 Elenergi og ekom

  Vi lever i et høyt utviklet teknologisk samfunn og det forutsettes sikre og velfungerende elektriske system. Uten elenergisystemer vil det være umulig å oppfylle de ønskede krav til kvalitet og komfort. Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Vi må ha godt kvalifiserte fagfolk som kan installere, kontrollere og vedlikeholde systemene og det tilhørende utstyret.

  Programfag

  • Elenergisystemer (197 årstimer)
  • Automatiseringssystemer (140 årstimer)
  • Data- og elektronikksystemer (140 årstimer)

  Elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. 

  Automatiseringssystemer omfatter elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av elenergi, programmerbare logiske styresystemer, byggautomatisering, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

  Data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

  I alle 3 programfagene er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk integrert. 

  Yrkesfaglig fordypning (253 årstimer)

  Yrkesfaglig fordypning skal gi mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag for å få et godt grunnlag for å velge lærefag. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer for, og du får mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Her får du mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Yrkesfaglig fordypning gir en introduksjon til arbeidslivet basert på læreplaner for aktuelle fag.

  Fellesfag

  • Engelsk (56 årstimer)
  • Kroppsøving (56 årstimer)
  • Norsk (56 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Tredje år

  Vg3 Automatiseringsfag

  Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Automatiseringsfaget skal gi kunnskap i systemforståelse og evne til å se sammenhengen mellom teknologisystemer, prosessanlegg, maskiner og anlegg.

  Programfag

  • Automatiseringssystemer (645 årstimer)
  • Mekanisk arbeid (140 årstimer)
  • Elenergisystemer (140 årstimer)

  Automatiseringssystemer omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner, bygg og anlegg med tilhørende sikkerhetssystemer. Programmerbare styre- og reguleringssystemer med digital og analog signalbehandling, funksjonstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehold, loggføring, bruk av digitale verktøy og optimalisering er også viktig del av faget. I tillegg omfatter programfaget måle- og reguleringssystemer, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, sikker jobbanalyse, kvalitetssikring, bedriftslære og regelverk.

  Mekanisk arbeid omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer, tilvirking og montering av mekanisk elementer og produkter og sammenføying. I tillegg til feilsøking, feilretting, reparasjon, vedlikehold og testing av komponenter, produksjonsmaskiner og prosessanlegg. Programfaget dekker også bruk av arbeidstegninger, prosedyrer, standarder og bruk av digitale verktøy som grunnlag for montering, drift og vedlikehold.

  Elenergisystemer omfatter elektrisk installasjon og vedlikehold med elsikkerhet i automatiserte anlegg, i eksplosjonsfarlige områder og i områder med elektrisk støy. I tillegg omfatter programfaget bruk av dokumentasjon, bruk av digitale verktøy, instruksjoner og regelverk.

  Fellesfag

  På Vg3 Automatiseringsfaget har du et fellesfag, og det er kroppsøving (56 årstimer)

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no