Elektro og datateknologi

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Sjekk ut Gnizt for oppdatert info med det absolutt siste fra Undervisningsdirektoratet. Her er også mange informative småfilmer med alle fag representert.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Elektro og datateknologi

  Kjerneelementer

  Komponenter, kretser og utstyr

  Kjerneelementet komponenter, kretser og utstyr handler om å regne på og utføre målinger på elektriske og elektroniske kretser og å kunne anvende utstyr og komponenter i helhetlige systemer. Det handler også om å kunne programmere utstyr og komponenter.

  Yrkesutøvelse

  Kjerneelementet yrkesutøvelse handler om å bruke ulike arbeidsmetoder, verktøy og materialer. Det handler videre om å bruke tilegnet kompetanse til å ta valg i arbeidet og vurdere resultatet. Videre handler det om å kommunisere faglige forklaringer og dokumentere utførte arbeidsoppgaver. Kjerneelementet handler også om de forventningene som stilles til en yrkesutøver i elektrofaget. Kjerneelementet handler også om trygge arbeidsrutiner for å unngå farlige situasjoner.

  Energi og miljø

  Kjerneelementet energi og miljø handler om ulike former for produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi. Det handler videre om energieffektiviserende tiltak i elektriske installasjoner, utstyr og maskiner.
  Kjerneelementet handler også om hvordan produksjon, bruk og avfallshåndtering av produkter og komponenter påvirker klima og miljø.
  Kommunikasjon-, el- og maskinsikkerhet
  Kjerneelementet kommunikasjons-, el- og maskinsikkerhet handler om å anvende regelverk for å unngå skade på liv, helse og materiell. Kjerneelementet innebærer også å sikre datainformasjon og informasjons- og kommunikasjonssystemer.

  Programfag

   

  • Elektroniske kretser og nettverk
  • Energi- og styresystemer
  • Yrkesfaglig fordypning


  Fellesfag

   

  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
 • Andre år

  Vg2 Automatisering

  Kjerneelementer

  Automatisering og robotisering

  Kjerneelementet automatisering og robotisering handler om komponenter, kretser og maskiner som inngår i et helhetlig automatisert anlegg. Dette omfatter også å programmere, kalibrere, feilsøke og utarbeide dokumentasjon.

  Energi, miljø og bærekraft

  Kjerneelementet energi, miljø og bærekraft handler om energieffektive løsninger og energisystemer. Videre handler det om kompetanse i elektriske installasjoner og nettsystemer. Kjerneelementet handler også om ulike produkters miljøbelastning.

  Maskiner, verktøy og materialer

  Kjerneelementet maskiner, verktøy og materialer handler om å bruke verktøy og maskiner i praktisk arbeid for å produsere deler eller produkter og om relevant materialkunnskap. Det handler også om vedlikehold og installasjon av maskiner og utstyr.

  Produktutvikling og nyskaping

  Kjerneelementet produktutvikling og nyskaping handler om nye løsninger, å foreslå prosessforbedringer og å utarbeide nye produkter eller arbeidsmetoder.

  Lover og forskrifter

  Kjerneelementet lover og forskrifter handler om å utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk internkontrollsystemer og iverksette sikkerhetstiltak for å unngå fare for liv, helse og materielle verdier. Videre handler det om sikring av datainformasjon og elektroniske kommunikasjonsnett.

  Programfag

  • Automatiseringssystemer
  • Elenergisystemer
  • Yrkesfaglig fordypning

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap

  Vg2 Elenergi og ekom

  Kjerneelementer

  Systemforståelse

  Kjerneelementet systemforståelse handler om hvordan elektriske komponenter og utstyr er koblet sammen og programmert for å oppnå ønsket virkemåte og funksjon. Videre handler det om virkemåten til komponentene og utstyret.

  Yrkesutøvelse

  Kjerneelementet yrkesutøvelse handler om arbeid på elektroniske systemer og elektriske anlegg, utstyr og maskiner. Videre handler det om hvordan gjeldende regelverk, beregninger, målinger og tekniske underlag inngår i helhetlige og sammensatte yrkesoppgaver. Kjerneelementet handler også om valg og bruk av egnet verktøy og utstyr.

  Energi og miljø

  Kjerneelementet energi og miljø handler om ulike former for produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi. Videre handler det om energieffektiviserende tiltak og økt bruk av elektrisk energi i samfunnet. Det handler også om miljøkonsekvenser ved valg av materiell og utstyr og reparasjon og utskifting av dette.

  Ekom- og datasikkerhet

  Kjerneelementet ekom- og datasikkerhet handler om pålitelig og sikker overføring og lagring av informasjon i elektroniske kommunikasjonsnett og informasjonssystemer. Videre handler det om å ivareta sikkerhet og personvern i hele installasjonens og produktets livssyklus.

  Maskin- og elsikkerhet

  Kjerneelementet maskin- og elsikkerhet handler om sikkerhetstiltak i henhold til gjeldende regelverk, normer, instrukser og internkontrollsystemer for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

  Programfag

  • Elenergi og styresystemer
  • Elektronisk kommunikasjon
  • Yrkesfaglig fordypning

  Fellesfag

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap

   

  Vg2 Kjemiprosess og laboratoriefag

 • Tredje år

  Vg3 Automatiseringsfag

  Kjerneelementer

  Automatiserte og robotiserte anlegg

  Kjerneelementet automatiserte og robotiserte anlegg handler om komponenter, kretser og maskiner og hvordan de samhandler i helhetlige automatiserte, robotiserte og elektriske anlegg. Videre handler kjerneelementet om fagmessig arbeid på styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

  Energi, miljø og bærekraft

  Kjerneelementet energi, miljø og bærekraft handler om bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte anlegg. Videre handler kjerneelementet om energieffektive produksjonsprosesser. Kjerneelementet handler også om produkters miljøbelastning, sirkulær økonomi og utvikling av bærekraftig industri.

  Mekanisk arbeid og materialer

  Kjerneelementet mekanisk arbeid og materialer handler om montasje og vedlikehold av maskiner og utstyr, og tilvirking av mekaniske komponenter og utstyr. Videre handler kjerneelementet om produksjon- og bearbeidingsmetoder, materialers egenskaper og fagmessig bruk av verktøy.

  Prosess- og produksjonsforbedringer

  Kjerneelementet prosess- og produksjonsforbedringer handler om løsninger og bruk av teknologi for å øke effektiviteten og produktkvaliteten. Videre handler kjerneelementet om effektivisering og forbedring av produktene og produksjonsprosessene.

  Fagmessig utførelse, lov og regelverk

  Kjerneelementet fagmessig utførelse, lov og regelverk handler om fagmessig utførelse og sikkerhetstiltak i tråd med systemet for internkontroll for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Videre handler kjerneelementet om å oppnå funksjonalitet og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.

  Instrumentering og elektronisk kommunikasjon

  Kjerneelementet instrumentering og elektronisk kommunikasjon handler om måle- og kommunikasjonssystemer som inngår i helhetlige automatiserte-, elektriske- og prosessanlegg. Videre handler kjerneelementet om kalibrering av og feilretting på målesystemene. Sikring av datainformasjon og elektroniske kommunikasjonssystemer inngår også i kjerneelementet.

  Programmering og visualisering

  Kjerneelementet programmering og visualisering handler om programmering, optimalisering av styre- og reguleringssystemene, innsamling, visualisering og presentasjon av data. Konfigurering av komponentene inngår også i kjerneelementet.

  Programfag

  • Automatiseringssystemer
  • Mekanisk arbeid
  • Elenergisystemer


  Fellesfag

  • Kroppsøving

  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no