Mobbing og trakassering

Vi som skole jobber hele tiden med skole- og klassemiljø. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Se vår handlingsplan under.

Sist oppdatert 13.08.2022