Fratrekk av fravær på vitnemål/kompetansebevis

I henhold til § 3-45 i forskrift til opplæringslov

Du kan søke om fratrekk av inntil 10 dager fravær på vitnemål/kompetansebevis i henhold til § 3-45 i forskrift til opplæringsloven.

Fratrekk av fravær

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan du kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fravær av helsemessige grunner

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset må eleven legge fram en legeerklæring. Når det gjelder fravær som skyldes helsemessige grunner, vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan unntas fra føring på vitnemålet. Det innebærer at det bare er fravær fra og med den fjerde dagen som kan unntas i disse tilfellene. Har du en legeerklæring som viser dokumentert risiko for fravær pga. kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan du få strøket fravær fra første fraværsdag.

Forskrift til opplæringsloven § 3-45.

Sist oppdatert 07.03.2024