Parkering på skolens område

Parkering på skolens område er bare tillatt i henhold til skilting og med godkjent parkeringsbevis.

Elever kan søke om parkeringsbevis dersom det foreligger særskilte helse/velferdsgrunner. 
Dokumentasjon fra lege e.l må vedlegges søknad.

Parkeringsplassen foran Levangerhallen er avgiftsbelagt. Her kan alle betale for å parkere.
Besøkende får parkeringsbevis ved å henvende seg til ekspedisjonen.

Parkeringsordningen ved skolen håndheves av parkeringsetaten i Levanger kommune etter samme kriterier som i Levanger sentrum.
Eventuelle klager på parkeringsgebyr rettes til kommunen.

Sist oppdatert 14.02.2019