Parkering på skolens område

Parkering på skolens område er bare tillatt i henhold til skilting og med godkjent parkeringsbevis.

Besøkende henvender seg til skolens ekspedisjon for å få registrert bilens registreringsnummer. 

Elever kan søke om parkeringsbevis dersom det foreligger særskilte helse/velferdsgrunner. Dokumentasjon fra lege e.l må vedlegges søknad.

Parkeringsplassen foran Levangerhallen er avgiftsbelagt. Her kan alle betale for å parkere.

Parkeringsordningen ved skolen håndheves av parkeringsetaten i Levanger kommune etter samme kriterier som i Levanger sentrum.
Eventuelle klager på parkeringsgebyr rettes til kommunen.

Sist oppdatert 07.03.2024