Driftsavdeling

Det tekniske driftspersonalet har ansvar for drift og vedlikehold av uteområder, bygninger, varme, ventilasjon og andre tekniske anlegg.


Meldinger om problemer med tekniske anlegg skal skje på et eget avviksskjema til Arne Bakken
eller e-post til arnbak@trondelagfylke.no

Teknisk driftsleder: Arne Bakken
+4774176064/ 95154005

Driftstelefon utenom ordinær arbeidstid 905 28 942.

Driftspersonalet har arbeidstid fra 0700 til 1430.

 

Sist oppdatert 09.04.2019