Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Dersom du ønsker å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet. Da velger du studiespesialisering. Da oppnår du studiekompetanse og kan ta høyere utdanning.

  Fag og timefordeling Vg1 studiespesialisering - Fellesfag (842 timer)

  • 140 Engelsk
  • 113 Fremmedspråk nivå I / 113 Fremmedspråk nivå II
  • 56 Geografi
  • 56 Kroppsøving
  • 140 Matematikk 1P (praktisk) / 140 Matematikk 1T (teoretisk)
  • 140 Naturfag
  • 113 Norsk
  • 84 Samfunnsfag

  Ved Levanger videregående skole, har du i tillegg til vanlig studiespesialisering følgende valg på 1. året:

  Hvis du tar ordinær studiespesialisering, kan du velge mellom å ta realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi på andre og tredje året. 

  Studiespesialiserende med toppidrett

  Toppidrett er et programfag som kan velges av elever på studiespesialiserende utdanningsprogram. Faget utgjør 5 timer per uke og er inndelt i to økter der 2 timer er med klubbtrener(gjelder håndball og fotball), og 3 timer er basistrening med toppidrettslærer.

  Faget drives i tett samarbeid med lokale klubber. Levanger Fotballklubb og Levanger Håndballklubb er våre hovedsamarbeidspartnere, men vi kan også gjøre avtaler innen andre idretter etter behov. Klubbtrener har ansvaret for to treningsøkter i uka.

  Tilbudet passer godt til ungdommer som ønsker å satse innenfor sin idrett samtidig som de ønsker fordypning innen fag på studiespesialiserende utdanningsprogram. Det er mulig å få spesiell studiekompetanse i kombinasjon med toppidrett hos oss.

  Du finner mer om toppidrett her: https://www.udir.no/lk20/idr05-02

  Valg av fag - studiespesialisering

  Vg1: 

  Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og flere ulike varianter av fremmedspråk.

  Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi bare tysk I (treårig løp). Har du hatt fremmedspråk, kan du velge å fortsette med dette i videregående (fransk II, tysk II eller spansk II), eller du kan velge et nytt fremmedspråk fra grunnen av ( tysk I).

  Fagvalg for elever som starter i Vg2 neste skoleår:

  Før du starter i Vg2 må du velge programområde og programfag. Du kan velge mellom to programområder:

  • Programområde for realfag
  • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

  For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på Vg2. to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt. Disse to fagene må du fortsette med på Vg3. Det siste faget velges fritt.

  Du må også velge matematikk. Det er mulig å velge mellom:

  • Matematikk R1 - realfaglig matematikk - fem timer per uke
  • Matematikk 2P - Praktisk matematikk - tre timer per uke

  Fagvalg for elever som starter i Vg3 neste skoleår:

  Elevene må velge tre programfag til Vg3. Minst to må være fortsettelse av fag fra eget programområde (fordypning)

  NB: Fremmedspråk nivå III gir fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi sammen med et hvilket som helst annet språk, samfunnsfag og økonomi-fag fra Vg2.

 • Andre og tredje år

  Vg2 og Vg3 Realfag

  Realfag er en samlebetegnelse på fag som matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi og astronomi.

  Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart. 

  På Levanger videregående skole kan du velge mellom følgende realfag:

  Læreplaner
  Informasjonsbrosjyrer

  Fellesfag Vg2: 

  • 112 timer Vg2 Fremmedspråk nivå I eller nivå II
  • 56 timer Historie
  • 56 timer Kroppsøving
  • 84 timer Matematikk 2P (praktisk) (Erstattes dersom du velger Matematikk R1 som programfag)
  • 112 timer Norsk

  Fellesfag Vg3:

  • 113 timer Historie
  • 56 timer Kroppsøving
  • 168 timer Norsk
  • 84 timer Regligion og etikk

  Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet, må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har derfor normalt ikke plass til valgfritt programfag på Vg3

  Hadde du fremmedspråk nivå II som fellesfag på Vg2, kan du velge nivå III i det samme språket som programfag på Vg3. Fremmedspråk nivå III vil da telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velge et annet programfag på 140 timer fra eget programområde på Vg3, slik at du har til sammen 560 timer fra eget programområde over to år. 

  Vg2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Hvis du ønsker å bli advokat, jurist, psykolog, sykepleier, radiograf, siviløkonom, leder, eiendomsmegler, journalist, lærer, drive egen bedrift eller med salg og markedsføring eller kanskje noe helt annet som krever høyere utdanning. Da er språk samfunnsfag og økonomi riktig programområde for deg. 

  Ved å velge denne utdanning, legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.

  På Levanger videregående skole kan du velge mellom følgende fag innen programområde språk, samfunnsfag og økonomi:

  Læreplaner
  Informasjonsbrosjyrer:

  Fellesfag Vg2: 

  • 112 timer Vg2 Fremmedspråk nivå I eller nivå II
  • 56 timer Historie
  • 56 timer Kroppsøving
  • 84 timer Matematikk 2P (praktisk) (Erstattes dersom du velger Matematikk R1 som programfag)
  • 112 timer Norsk

  Fellesfag Vg3:

  • 113 timer Historie
  • 56 timer Kroppsøving
  • 168 timer Norsk
  • 84 timer Regligion og etikk

  Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet, må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har derfor normalt ikke plass til valgfritt programfag på Vg3

  Hadde du fremmedspråk nivå II som fellesfag på Vg2, kan du velge nivå III i det samme språket som programfag på Vg3. Fremmedspråk nivå III vil da telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi). I tillegg må du velge et annet programfag på 140 timer fra eget programområde på Vg3, slik at du har til sammen 560 timer fra eget programområde over to år. 

  Programfag på nett

  Trøndelag nettskole

   

  Valg av programfag for skoleåret 24/25 Link til fagvalg

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no